Met de functiepagina ISAPI- en CGI-beperkingen kunt u een lijst met beperkingen voor ISAPI- en CGI-programma's beheren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Beschrijving

Hier ziet u de beschrijving van het ISAPI- of CGI-programma.

Beperking

Hier wordt weergeven of het specifieke programma mag worden uitgevoerd.

Pad

Hier wordt het pad van het DLL- of EXE-bestand weergegeven.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster ISAPI- of CGI-beperking toevoegen waarin u beperkingen voor CGI- (.exe) of ISAPI-programma's (.dll) kunt beheren.

Weigeren

Dit is een beperkingsinstelling voor een CGI- (.exe) of ISAPI-programma (.dll). Deze actie is alleen beschikbaar als een item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina

Toestaan

Dit is een beperkingsinstelling voor een CGI- (.exe) of ISAPI-programma (.dll). Deze actie is alleen beschikbaar als een item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster ISAPI- of CGI-beperking bewerken waarin u beperkingen voor CGI- (.exe) of ISAPI-programma's (.dll) kunt beheren. Deze actie is alleen beschikbaar als een item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor ISAPI- en CGI-beperkingen bewerken waarin u instellingen kunt configureren die van toepassing zijn op de volledige functie voor ISAPI- en CGI-beperkingen.

Zie ook


Inhoudsopgave