Met het dialoogvenster Gebruikers kunt u een IIS-beheer-gebruiker selecteren die u wilt machtigen om verbinding te maken met een site of een toepassing. Gebruikers kunnen gedelegeerde functies configureren in willekeurige sites en toepassingen waarvoor u ze een machtiging verleent.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Gebruiker selecteren

Selecteer de IIS-beheer-gebruikersnaam die u wilt machtigen om verbinding te maken met de site of toepassing.

Zie ook


Inhoudsopgave