Internet Information Services (IIS) 7.5 is de Windows® 7-rol in Webserver (IIS) en de webserver in Windows Server® 2008 R2. De webserver is opnieuw ontworpen in IIS 7 zodat u modules kunt toevoegen of verwijderen en de server kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften. Modules zijn afzonderlijke functies die door de server worden gebruikt voor de verwerking van aanvragen. In IIS worden bijvoorbeeld verificatiemodules gebruikt om clientreferenties te verifiëren, en cachemodules om cacheactiviteiten te beheren.

Windows Server 2008 R2 bevat alle IIS-functies die u nodig hebt om webinhoud te kunnen hosten in productieomgevingen. Windows 7 bevat ook IIS-functies, maar welke functies beschikbaar zijn, hangt af van de versie van Windows 7. IIS in Windows 7 is ideaal voor het ontwikkelen en testen van webtoepassingen.

Beschikbare IIS 7.5-rolservices

In de tabellen in deze sectie ziet u de beschikbaarheid van rolservices en ISS-functies in elke versie van Windows Server 2008 R2 en Windows 7.

Beschikbaarheid van deze functies wordt beschreven als:

  • Standaard: de functie is standaard geselecteerd wanneer u IIS op de computer installeert, maar u kunt niet zelf bepalen of een functie wel of niet moet worden geïnstalleerd.

  • Beschikbaar: de functie is beschikbaar, maar is niet standaard geselecteerd wanneer u IIS op de computer installeert. U kunt de functie desgewenst installeren.

  • Niet beschikbaar: de functie is niet beschikbaar en kan niet worden geïnstalleerd wanneer u IIS installeert.

Opmerking

Wanneer u Windows Server 2008 R2 installeert, kunt u een serverbasisinstallatie uitvoeren. Hierbij wordt een minimale serverinstallatie van Windows Server 2008 R2 geïnstalleerd. Bij dit type installatie wordt de traditionele Windows-interface bijvoorbeeld niet geïnstalleerd, dus u moet de server configureren vanaf de opdrachtprompt.

Beschikbare rolservices per categorie

In de onderstaande tabellen ziet u welke functies beschikbaar zijn in elke versie:

  • Algemene HTTP-functies

  • Toepassingsontwikkelingsfuncties

  • Functies voor gezondheid en diagnose

  • Beveiligingsfuncties

  • Geavanceerde functies

  • Beheerprogramma's

  • FTP-serverfuncties (File Transfer Protocol)

Algemene HTTP-functies

Functienaam/beschrijving Windows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

Statische inhoud

Hiermee kan de webserver statische webbestandsindelingen publiceren, zoals HTML-pagina's en afbeeldingsbestanden. Gebruik Statische inhoud als u op uw webserver bestanden wilt publiceren die door gebruikers kunnen worden bekeken in een webbrowser.

Default

Default

Default

Niet beschikbaar

Standaarddocument

Hiermee kunt u een standaardbestand configureren dat door de webserver wordt geretourneerd wanneer gebruikers geen bestand opgeven in een URL. Met standaarddocumenten kunnen gebruikers uw website eenvoudiger bereiken.

Default

Default

Default

Niet beschikbaar

Bladeren door mappen

Hiermee kunnen gebruikers de inhoud van een map op uw webserver bekijken. Gebruik Bladeren door mappen om een automatisch gegenereerde lijst met alle beschikbare mappen en bestanden in een map in te schakelen wanneer gebruikers geen bestand opgeven in een URL en standaarddocumenten zijn uitgeschakeld of niet zijn geconfigureerd.

Default

Default

Default

Niet beschikbaar

HTTP-fouten

Hiermee kunt u de foutberichten aanpassen die door de browser van gebruikers worden geretourneerd wanneer de webserver een fout ontdekt. Gebruik HTTP-fouten om gebruikers uitleg te geven over een opgetreden fout. Overweeg gebruikers een e-mailadres te geven zodat ze contact kunnen opnemen met een ondersteuningsmedewerker om de fout op te lossen.

Default

Default

Default

Default

HTTP-omleiding

Hiermee kunt u gebruikersaanvragen omleiden naar een specifieke bestemming. Gebruik HTTP-omleiding om gebruikers die een bepaalde URL gebruiken om te leiden naar een andere URL. Dit is handig in bepaalde situaties, zoals het wijzigen van de naam van uw website, het omzeilen van een moeilijke domeinnaam of het afdwingen van het HTTPS-protocol.

Default

Default

Default

Default

WebDAV-publicatie

Met WebDAV-publicatie (Web Distributed Authoring and Versioning) kunt u bestanden van en naar een webserver publiceren met het HTTP-protocol. WebDAV gebruikt http en werkt daarom zonder aanpassingen via de meeste firewalls.

Default

Default

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Toepassingsontwikkelingsfuncties

Functienaam/beschrijvingWindows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

ASP.NET

ASP.NET biedt een objectgerichte programmeeromgeving voor servers waarin u websites en webtoepassingen met beheerde code kunt maken. ASP.NET is meer dan alleen een nieuwe versie van ASP. ASP.NET biedt een krachtige infrastructuur voor het maken van webtoepassingen en is opnieuw ontworpen om een zeer productieve programmeerervaring op basis van .NET Framework te bieden.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

.NET-uitbreidbaarheid

Met deze functie kunnen ontwikkelaars van beheerde code webserverfuncties wijzigen, toevoegen en uitbreiden in de pipeline met aanvragen, de configuratie en de gebruikersinterface. Ontwikkelaars kunnen het bekende ASP.NET-model voor uitbreidbaarheid en de rijke .NET API's gebruiken om webserverfuncties te maken die net zo krachtig zijn als functies die met de systeemeigen C++ API's zijn gemaakt.

Default

Default

Default

Default

ASP

ASP (Active Server Pages) biedt een scriptomgeving voor servers waarin u websites en webtoepassingen kunt maken. Met ASP worden de prestaties van CGI-scripts verbeterd doordat IIS systeemeigen ondersteuning biedt voor zowel VBScript als JScript. Gebruik ASP als u bestaande toepassingen hebt die ASP-ondersteuning vereisen. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt ASP.NET aangeraden.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

CGI

Met CGI (Common Gateway Interface) kunt u definiëren hoe informatie door een webserver wordt doorgegeven aan een extern programma. Een typische toepassing is het gebruik van een webformulier om informatie te verzamelen en deze informatie vervolgens door te geven aan een CGI-script en te verzenden via e-mail. Omdat CGI een standaard is, kunnen CGI-scripts worden geschreven in een groot aantal programmeertalen. Het nadeel van het gebruik van CGI is de grotere belasting.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

ISAPI-extensies

ISAP-extensies (Internet Server Application Programming Interface) biedt ondersteuning voor de ontwikkeling van dynamische webinhoud. Een ISAPI-extensie wordt op aanvraag uitgevoerd, net zoals andere statische HTML-bestanden of dynamische ASP-bestanden. Omdat ISAPI-toepassingen gecompileerde code zijn, worden ze veel sneller verwerkt dan ASP-bestanden of bestanden die COM+-onderdelen aanroepen.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

ISAPI-filters

ISAPI-filters (Internet Server Application Programming Interface) biedt ondersteuning voor webtoepassingen waarin ISAPI-filters worden gebruikt. ISAPI-filters zijn bestanden waarmee de functionaliteit van IIS kan worden uitgebreid of gewijzigd. Met een ISAPI-filter worden alle aanvragen voor de webserver bekeken tot er een aanvraag wordt gevonden die moet worden verwerkt.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Bestanden insluiten vanaf de server

SSI (Server Side Includes) is een scripttaal die wordt gebruikt om dynamisch HTML-pagina's te maken. Het script wordt op de server uitgevoerd voordat de pagina aan de client wordt geleverd. Hierbij wordt meestal een bestand ingevoegd in een ander bestand. U kunt bijvoorbeeld een HTML-navigatiemenu maken en dit met SSI dynamisch toevoegen aan alle pagina's van een website.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Functies voor gezondheid en diagnose

Functienaam/beschrijvingWindows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

HTTP-registratie

Hiermee kunt u websiteactiviteiten voor deze server vastleggen in een logboek. Als er een registreerbare gebeurtenis optreedt, meestal een HTTP-transactie, wordt de geselecteerde registratiemodule aangeroepen door IIS en wordt naar een van de logboeken geschreven die in het bestandssysteem van de webserver zijn opgeslagen. Deze logboeken worden bewaard, net zoals de logboeken die door het besturingssysteem worden geleverd.

Default

Default

Default

Default

Logboekregistratieprogramma's

Logboekregistratieprogramma's biedt een infrastructuur voor het beheer van webserverlogboeken en het automatiseren van algemene registratietaken.

Default

Default

Default

Default

Controle aanvragen

Controle aanvragen biedt een infrastructuur voor het controleren van de status van webtoepassingen door informatie vast te leggen over HTTP-aanvragen in een IIS-werkproces. Met deze functie kunnen beheerders en ontwikkelaars zien welke HTTP-aanvragen worden uitgevoerd in een werkproces wanneer het werkproces niet meer reageert of erg langzaam is geworden.

Default

Default

Default

Default

Tracering

Tracering biedt een infrastructuur voor het maken van een diagnose en het oplossen van problemen met webtoepassingen. Door mislukte aanvragen te traceren, kunt u problemen oplossen met moeilijk vast te leggen gebeurtenissen, zoals slechte prestaties of verificatiefouten. Met deze functie worden traceringsgebeurtenissen voor een aanvraag opgeslagen in de buffer. De gebeurtenissen worden alleen op de schijf opgeslagen als de aanvraag onder een door de gebruiker geconfigureerde foutvoorwaarde valt.

Default

Default

Default

Default

Aangepaste logboekregistratie

Aangepaste logboekregistratie biedt ondersteuning voor het vastleggen van webserveractiviteiten in een indeling die aanzienlijk verschilt van de manier waarop logboekbestanden door IIS worden gegenereerd. Gebruik deze functie om uw eigen logboekregistratiemodule te maken. U kunt een aangepaste registratiemodule toevoegen aan IIS door een nieuw COM-onderdeel te maken waarmee ILogPlugin of ILogPluginEx wordt geïmplementeerd.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

ODBC-registratie

ODBC-registratie biedt een infrastructuur waarin het vastleggen van webserveractiviteiten in een ODBC-compatibele database wordt ondersteund. Door het gebruik van een registratiedatabase kunt u gegevens uit de database programmatisch weergeven en bewerken op een HTML-pagina. U kunt dit doen als u in logboeken wilt zoeken naar specifieke gebeurtenissen die moeten worden gecontroleerd.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Beveiligingsfuncties

Naam/beschrijving functieWindows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

Basisverificatie

Basisverificatie biedt sterke browsercompatibiliteit. Deze verificatiemethode is geschikt voor kleine interne netwerken en wordt zelden gebruikt voor het openbare internet. Het grootste nadeel van deze methode is dat wachtwoorden via het netwerk worden verzonden in een eenvoudig te ontsleutelen algoritme. Indien onderschept, zijn deze wachtwoorden eenvoudig te ontcijferen. Gebruik SSL bij basisverificatie.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Windows-verificatie

Windows-verificatie is een goedkope verificatieoplossing voor interne websites. Met dit verificatieschema kunnen beheerders in een Windows-domein de domeininfrastructuur gebruiken om gebruikers te verifiëren. Gebruik Windows-verificatie niet als u toegang tot uw website wilt verifiëren voor gebruikers achter een firewall of proxyserver.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Verificatiesamenvatting

Bij deze functie wordt voor de verificatie van gebruikers een wachtwoord-hash naar een Windows-domeincontroller verzonden. Als u betere beveiliging dan basisverificatie nodig hebt, wordt Verificatiesamenvatting aangeraden, vooral als de te verifiëren gebruikers zich achter een firewall of proxyserver bevinden.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Verificatie van clientcertificaattoewijzing

Bij deze functie worden clientcertificaten gebruikt om gebruikers te verifiëren. Een clientcertificaat is een digitale id van een vertrouwde bron. IIS biedt twee typen verificatie waarbij gebruik wordt gemaakt van clientcertificaattoewijzing. Bij dit type wordt Active Directory gebruikt om één-op-één-certificaattoewijzingen tussen meerdere webservers te bieden.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Verificatie van IIS-clientcertificaattoewijzing

Bij deze functie worden clientcertificaten gebruikt om gebruikers te verifiëren. Een clientcertificaat is een digitale id van een vertrouwde bron. IIS biedt twee typen verificatie waarbij gebruik wordt gemaakt van clientcertificaattoewijzing. Bij dit type wordt IIS gebruikt om één-op-één- of veel-op-één-certificaattoewijzingen te bieden. De prestaties van deze functie zijn daarom beter dan de prestaties van Verificatie van clientcertificaattoewijzing.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

URL-autorisatie

Met URL-autorisatie kunt u regels maken voor het beperken van de toegang tot webinhoud. U kunt deze regels binden aan gebruikers, groepen of HTTP-headertermen. Door het configureren van URL-autorisatieregels kunt u voorkomen dat gebruikers die geen lid zijn van een bepaalde groep toegang hebben tot inhoud of webpagina's kunnen bekijken.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Filteren van aanvragen

Bij deze functie worden alle binnenkomende aanvragen bij de server gecontroleerd en gefilterd op basis van regels die door de beheerder zijn ingesteld. Veel kwaadaardige aanvallen hebben dezelfde kenmerken, zoals lange URL's of aanvragen voor een ongewone actie. Door aanvragen te filteren kunt u de gevolgen van deze typen aanvallen beperken.

Default

Default

Default

Default

IP- en domeinbeperkingen

Met IP- en domeinbeperkingen kunt u inhoud toestaan of weigeren op basis van het IP-adres of de domeinnaam van de aanvraag. In plaats van groepen, rollen of NTFS-bestandssysteemmachtigingen te gebruiken om de toegang tot inhoud te beheren, kunt u IP-adressen of domeinnamen opgeven.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Geavanceerde functies

Naam/beschrijving functieWindows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

Compressie van statische inhoud

Compressie van statische inhoud biedt een infrastructuur waarin u HTTP-compressie van statische inhoud kunt configureren. Zo kunt u de bandbreedte efficiënter gebruiken. In tegenstelling tot dynamische reacties, kunnen gecomprimeerde statische reacties in de cache worden opgeslagen zonder dat dit een negatief effect heeft op CPU-bronnen.

Default

Default

Default

Default

Dynamische inhoudscompressie

Dynamische inhoudscompressie biedt een infrastructuur waarin u HTTP-compressie van dynamische inhoud kunt configureren. Als u dynamische compressie inschakelt, kunt u de bandbreedte altijd efficiënter gebruiken. Als het processorgebruik van uw server echter al zeer hoog is, kan uw site langzamer worden als gevolg van de CPU-belasting door dynamische compressie.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beheerprogramma's

Naam/beschrijving functieWindows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

IIS-beheerconsole

De IIS-beheerconsole biedt een infrastructuur waarin u IIS 7.5 kunt beheren via een grafische gebruikersinterface. U kunt IIS-beheer gebruiken om een lokale of externe webserver te beheren waarop IIS 7.5 wordt uitgevoerd.

Standaard *

Default

Default

Niet beschikbaar

Scripts en hulpprogramma's voor IIS-beheer

Scripts en hulpprogramma's voor IIS-beheer biedt een infrastructuur waarin u een IIS 7.5-webserver programmatisch kunt beheren door opdrachten te gebruiken in een opdrachtvenster of door scripts uit te voeren. U kunt deze hulpprogramma's gebruiken als u opdrachten in batchbestanden wilt automatiseren of als u de belasting niet wilt verhogen door IIS te beheren via de grafische gebruikersinterface.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Managementservice

De managementservice biedt een infrastructuur waarin u de IIS 7.5-gebruikersinterface, IIS-beheer, kunt configureren voor extern beheer in IIS 7.5.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Compatibiliteit met IIS 6-beheer

Compatibiliteit met IIS 6-beheer biedt voorwaartse compatibiliteit voor uw toepassingen en scripts waarin ABO (Admin Base Object) en ADSI (Active Directory Service Interface) API's worden gebruikt. Met deze functie kunt u bestaande IIS 6.0-scripts gebruiken om een IIS 7.5-webserver te beheren.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Compatibiliteit met IIS-metabase

Deze functie biedt een infrastructuur waarin u zoekopdrachten kunt uitvoeren in de metabase en de metabase zo kunt configureren dat u toepassingen en scripts kunt uitvoeren die in een oudere versie van IIS met de ABO (Admin Base Object) of ADSI (Active Directory Service Interface) API's zijn gemaakt.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Compatibiliteit met IIS 6 WMI

Deze functie biedt WMI-scriptinterfaces (Windows Management Instrumentation) waarmee u taken programmatisch kunt beheren en automatiseren voor IIS 7.5 door een set scripts te gebruiken die u in de WMI-provider maakt. U kunt sites met deze service beheren door de hulpprogramma's WMI CIM Studio, WMI Event Registration, WMI Event Viewer en WMI Object Browser te gebruiken.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

IIS 6-scripthulpprogramma's

Met deze functie kunt u scripthulpprogramma's van IIS 6.0 blijven gebruiken in IIS 7.5. Dit is vooral handig als in uw toepassingen en scripts ADO (ActiveX Data Objects) en ADSI (Active Directory Service Interface) API's worden gebruikt. Voor deze functie is de WAS-configuratie-API vereist.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

IIS 6-beheerconsole

De IIS 6-beheerconsole biedt een infrastructuur waarin u externe IIS 6-servers vanaf deze computer kunt beheren.

Beschikbaar *

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

* Deze module is niet beschikbaar in een serverbasisinstallatie.

FTP-serverfuncties (File Transfer Protocol)

Naam/beschrijving functieWindows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

FTP-server

De FTP-server maakt de bestandsoverdracht mogelijk tussen een client en een server met het FTP-protocol. Gebrukers kunnen een FTP-verbinding tot stand brengen en bestanden overdragen met een FTP-client of een webbrowser met FTP-functionaliteit.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

FTP-service

Hiermee wordt FTP-publicatie op een webserver mogelijk gemaakt.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

FTP-uitbreidbaarheid

Hiermee wordt ondersteuning geboden voor FTP-uitbreidbaarheidsfuncties, zoals aangepaste providers, ASP.NET-gebruikers of IIS-beheer-gebruikers.

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Internet Information Services Hostable Web Core

Naam/beschrijving functieWindows Server 2008 R2 EditiesWindows 7 Ultimate, Professional en Enterprise EditionsWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basic en Starter Editions

Internet Information Services Hostable Web Core

Web-engineonderdelen van Core IIS kunnen worden gebruikt of gehost door andere toepassingen. Zo kunnen HTTP-aanvragen van de IIS 7-onderdelenservice rechtstreeks in een toepassing worden toegelaten. Dit is handig voor het inschakelen van basiswebservermogelijkheden voor aangepaste toepassingen of voor foutopsporingstoepassingen.

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Zie ook


Inhoudsopgave