Internet Information Services (IIS) 7.5 är Web Server (IIS) rollen i Windows Server® 2008 R2 och webbservern i Windows® 7. Webbservern har designats om i IIS 7 för att göra det möjligt för dig att anpassa en server genom att lägga till eller ta bort moduler efter behov. Moduler är separata funktioner som servern använder för att bearbeta begäranden. Till exempel så använder ISS autentiseringsmoduler för att autentisera klientautentiseringsuppgifter och cache-moduler för att hantera cache-aktivitet.

Windows Server 2008 R2 har alla nödvändiga IIS-funktioner för att kunna vara värd för webbinnehåll i produktionsmiljöer. Windows 7 har också IIS-funktioner men där beror vilka funktioner som är tillgängliga på vilken version av Windows 7 som används. IIS i Windows 7 är idealiskt för de som vill bygga och testa webbprogram.

Tillgängliga rolltjänster i IIS 7.5

Tabellerna i det här avsnittet visar tillgänglighet för rolltjänsterna och IIS-funktionerna i alla versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2.

Dessa funktioners tillgänglighet beskrivs som:

  • Standard: Funktionen väljs som standard när du installerar IIS på datorn, men du kan välja att inte installera en funktion om du inte behöver den.

  • Tillgänglig: Funktionen är tillgänglig men den väljs inte som standard när du installerar IIS på datorn. Du kan installera funktionen om du behöver den.

  • Inte tillgänglig: Funktionen är inte tillgänglig och du kan inte installera den när du installerar IIS.

OBS

När du installerar Windows Server 2008 R2 kan du utföra en Server Core-installation som installerar en minimal serverinstallation av Windows Server 2008 R2. Till exempel installeras inte det traditionella Windows-gränssnittet med den här installationen och servern måste därför konfigureras med hjälp av kommandotolken.

Tillgängliga rolltjänster efter kategori

Se följande tabeller för att få mer information om vilka funktioner som är tillgängliga i de olika versionerna:

  • Vanliga HTTP-funktioner

  • Programutvecklingsfunktioner

  • Hälso- och diagnostikfunktioner

  • Säkerhetsfunktioner

  • Prestandafunktioner

  • Hanteringsverktyg

  • Funktioner för FTP-server (File Transfer Protocol)

Vanliga HTTP-funktioner

Funktionens namn/beskrivning Windows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

Statiskt innehåll

Statiskt innehåll gör det möjligt för webbservern att publicera statiska webbfilformat som t.ex. html-sidor och bildfiler. Använd statiskt innehåll för att publicera filer på webbservern som användare sedan kan visa med en webbläsare.

Standard

Standard

Standard

Inte tillgänglig

Standarddokument

Om du väljer standarddokument kan du konfigurera en standardfil som webbläsaren ska returnera när användare inte anger en fil i en URL. Standarddokument gör att användare kan nå webbplatsen på ett lättare och bekvämare sätt.

Standard

Standard

Standard

Inte tillgänglig

Katalogbläddring

Katalogbläddring låter användare se innehåll i en katalog på din webbserver. Använd katalogbläddring för att skapa en automatisk genererad lista över alla kataloger och filer som är tillgängliga i en katalog när användarna inte anger en fil i en URL och standarddokument antingen är inaktiverat eller inte har konfigurerats.

Standard

Standard

Standard

Inte tillgänglig

HTTP-fel

HTTP-fel gör det möjligt att anpassa felmeddelanden som returneras till användarnas webbläsare när webbservern detekterar ett fel. Använd HTTP-fel för att ge användare en bättre användarupplevelse när de stöter på ett felmeddelande. Fundera på om du vill ge användarna en e-postadress till någon i personalen som kan hjälpa dem lösa felet.

Standard

Standard

Standard

Standard

HTTP-omdirigering

HTTP-omdirigering ger stöd för omdirigering när användare vill gå in på en specifik plats. Använd HTTP-omdirigering när du vill att kunder som använder en viss URL faktiskt ska hamna på en annan URL. Det här är bra i många situtationer, från namnbyten på webbplatsen till domännamn som kan vara svåra att stava eller för att tvinga klienter att använda HTTPS-protokollet.

Standard

Standard

Standard

Standard

WebDAV-publicering

Med WebDAV-publicering (Web Distributed Authoring and Versioning) kan du publicera filer på och från en webbserver med hjälp av HTTP-protokollet. Eftersom WebDAV använder HTTP fungerar det genom de flesta brandväggar utan att ändra den.

Standard

Standard

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Programutvecklingsfunktioner

Funktionens namn/beskrivningWindows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

ASP.NET

ASP.NET tillhandahåller en objektorienterad programmeringsmiljö på servern för att bygga webbplaser och webbprogram som använder förvaltad kod. ASP.NET är inte bara en ny version av ASP. ASP.NET tillhandahåller en robust infrastruktur för att bygga webbprogram och dess arkitektur har gjorts om helt och hållet för en mycket produktiv programmeringsupplevelse baserad på .NET Framework.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

.NET-utbyggbarhet

.NET-utbyggbarhet gör det möjligt för utvecklare av förvaltade koder att ändra, lägga till och bygga ut webbserverfunktioner i pipeline för begäranden, konfiguration och i användargränssnitt. Utvecklare kan använda den vanliga modellen för APS.NET-utbyggbarhet och rika .NET API för att bygga webbserverfunktioner som är precis lika kraftfulla som de som skrivs med ursprungliga C++ API.

Standard

Standard

Standard

Standard

ASP

ASP (Active Server Pages) tillhandahåller en skripmiljö på servern för att bygga webbplaser och webbprogram. ASP ger förbättrad prestanda över CGI-skript genom att förse IIS med ursprungligt stöd för både VBScript och JScript. Använd ASP om du inte har några befintliga program som kräver ASP-stöd. För nya utvecklingar fundera på om ASP.NET. kan vara bättre.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

CGI

CGI (Common Gateway Interface) definierar hur en webbserver slussar information till ett externt program. Den används ofta med ett webbformulär för att samla in information och sedan slussa den till ett CGI-skript som ska skickas med e-post någon annanstans. Eftersom CGI är standard kan CGI-skript skrivas genom att använda ett antal olika programmeringsspråk. Nackdelen med att använda CGI är att det ger en stor belastning.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

ISAPI-tillägg

ISAPI-tillägg (Internet Server Application Programming Interface) ger stöd för utveckling av dynamiskt webbinnehåll med hjälp av ISAPI-tillägg. Ett ISAPI-tillägg körs när det begärs, precis som en statisk html-fil eller dynamisk ASP-fil. Eftersom ISAPI-program är kompilerad kod bearbetas de mycket snabbare än ASP-filer eller filer som anropar COM+-komponenter.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

ISAPI-filter

ISAPI-filter (Internet Server Application Programming Interface) ger stöd för webbprogram som använder ISAPI-filter. ISAPI-filer är filer som kan bygga ut eller ändra funktionerna som tillhandahålls av IIS. Ett ISAPI-filter granskar varje begäran som görs till webbservern tills det hittar en som det måste beabeta.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

SSI (Server-Side Includes)

SSI (Server Side Includes) är ett skriptspråk som används för att generera html-sidor dynamiskt. Skriptet körs på servern innan sidan levereras till klienten och detta innebär ofta att en fil infogas i en annan. Till exempel kan du skapa en meny för html-navigering och använda SSI för att dynamiskt lägga till den till alla sidorna på en webbplats.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Hälso- och diagnostikfunktioner

Funktionens namn/beskrivningWindows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

HTTP-loggning

HTTP-loggning ger loggning av webbplatsaktivitet för den här servern. När en loggbar händelse (vanligtvis en HTTP-transaktion) inträffar anropar IIS den valda loggningsmodulen som sedan skriver till en av de loggar som har lagrats i filsystemet på webbservern. De här loggfilerna och de som tillahandahålls av operativsystemet sparas.

Standard

Standard

Standard

Standard

Loggningsverktyg

Loggningsverktyg ger infrastruktur för att hantera webbserverloggar och automatisera vanliga loggningsuppgifter.

Standard

Standard

Standard

Standard

Övervakning av begäranden

Övervakning av begäranden ger infrastruktur för att övervaka webbprogrammets hälsa genom att hämta information om HTTP-begäranden i en IIS-arbetsprocess. Administratörer och utvecklare kan använda övervakning för begäranden för att förstå vilka HTTP-begäranden som körs i en arbetspocess när arbetsprocessen inte svarar eller har blivit väldigt långsam.

Standard

Standard

Standard

Standard

Spårning

Spårning tillhandahåller infrastruktur för att diagnostisera och felsöka webbprogram. Genom att anväda spårning av misslyckade begäranden kan du felsöka händelser som är svåra att fånga som t.ex. dålig prestanda eller autentiseringsrelaterade fel. Den här funktionen buffrar spårningshändelser för en begäran och skickar dem bara till disken om begäran hamnar i ett användarkonfigurerat feltillstånd.

Standard

Standard

Standard

Standard

Anpassad loggning

Anpassad loggning ger stöd för loggning av webbserveraktivitet i ett format som är helt olikt det sätt på vilket IIS genererar loggfiler. Använd Anpassad loggning för att skapa din egen loggningsmodul. Anpassade loggningsmoduler läggs till i IIS genom att registrera en ny COM-komponent som implementerar ILogPlugin eller ILogPluginEx.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

ODBC-loggning

ODBC-loggning ger infrastruktur som stödjer loggning av webbserveraktivitet till en ODBC-kompatibel databas. Genom att logga en databas kan du på ett programmerat sätt visa och manipilera data från loggningsdatabasen på en html-sida. Du kan göra detta för att söka loggar för vissa specifika händelser du vill övervaka.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Säkerhetsfunktioner

Funktionens namn/beskrivningWindows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

Grundläggande autentisering

Grundläggande autentisering ger stark webbläsarkompatibilitet. Den här autentiseringsmetoden är lämplig för små interna nätverk och används sällan på internet. Den största nackdelen är att den skickar lösenord över nätverket med en algoritm som är lätt att avkoda. Om de fångas upp är dessa lösenord lätta att dechiffrera. Använd SSL med Grundläggande autentisering.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Windows-autentisering

Windows-autentisering är en lågkostnadslösning för autentisering av interna webbsidor. Det här autentiseringsschemat gör det möjligt för adminstratörer i en Windows-domän att dra nytta av domäninfrastrukturen för att autentisera användare. Använd inte Windows-autentisering om användare som måste autentiseras sitter bakom brandväggar och proxyservrar.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Sammanfattad autentisering

Sammanfattad autentisering skickar en lösenords-hash till en Windows-domänkontroller för att autentisera användare. Om du behöver bättre säkerhet än grundläggande säkerhet, fundera på om du ska använda sammanfattad autentisering, speciellt om användare som måste autentiseras sitter bakom brandväggar och proxyservrar.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Autentisering genom mappning av klientcertifikat

Autentisering genom mappning av klientcertifikat använder klientcertifikat för att autentisera användare. Ett klientcertifikat är ett digitalt ID från en betrodd källa. IIS tillhandahåller två typer av autentisering som använder mappning av klientcertifikat. Den här typen använder Active Directory för att ge ett-till-ett-mappning över flera webbservrar.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Autentisering genom mappning av IIS-klientcertifikat

Autentisering genom mappning av IIS-klientcertifikat använder klientcertifikat för att autentisera användare. Ett klientcertifikat är ett digitalt ID från en betrodd källa. IIS tillhandahåller två typer av autentisering som använder mappning av klientcertifikat. Den här typen av IIS tillhandahåller ett-till-ett- eller många-till-ett-certifikatmappning och ger bättre prestanda än med autentiserng med klientcertifikatmappning.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

URL-auktorisering

URL-auktorisering gör det möjligt att skapa regler för att begränsa åtkomst till webbinnehåll. Du kan binda dessa regler till användare, grupper eller HTTP-huvudverb. Genom att konfigurera URL-auktoriseringregler kan du förhindra användare som inte är medlemmar av vissa grupper från att få åtkomst till innehåll eller kunna interagera med webbsidor.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Filtrering av begäranden

Filtrering av begäranden övervakar alla inkommande begäranden till servern och filtrerar dessa begäranden med utgångspunkt från regler som ges av administratören. Många oönskade attacker har gemensamma egenskaper, som t.ex. vädligt långa URL eller begäranden om en ovanlig åtgärd. Genom att filtrera begäranden kan du försöka minska effekten av den här typen av attacker.

Standard

Standard

Standard

Standard

IP- och domänrestriktioner

IP- och domänrestriktioner gör det möjligt för dig att aktivera eller avvisa innehåll med utgångspunkt från den ursprungliga IP-adressen eller domännamnet för begäran. Istället för att använda grupper, roller eller NTFS-filsystembehörigheter för att kontrollera åtkomst till innehåll kan du ange IP-adresser eller domännamn.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Prestandafunktioner

Funktionens namn/beskrivningWindows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

Komprimering av statiskt innehåll

Komprimering av statiskt innehåll ger infrastruktur för att konfigurera HTTP-komprimering av statiskt innehåll. Det här ger en mer effektiv använding av bandbredd. Till skillnad från dynamiska svar kan komprimerade statiska svar cachelagras utan att CPU-resurserna försämras.

Standard

Standard

Standard

Standard

Komprimering av dynamiskt innehåll

Komprimering av dynamiskt innehåll ger infrastruktur för att konfigurera HTTP-komprimering av dynamiskt innehåll. Genom att aktivera dynamisk komprimering får du en mer effektiv användning av bandbredd, men om din servers användning av processorn redan är hög kan den belastning på CPU som dynamisk komprimering innebär göra din webbplats långsammare.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Hanteringsverktyg

Funktionens namn/beskrivningWindows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

IIS-hanteringskonsol

IIS-hanteraren ger infrastruktur för att hantera IIS 7.5 genom att använda ett grafiskt användargränssnitt. Du kan använda IIS-hanteraren för att hantera en lokal eller fjärrwebbserver som kör IIS 7.5.

Standard *

Standard

Standard

Inte tillgänglig

IIS-hanteringsskript och -verktyg

IIS-hanteringsskript och -verktyg ger infrastruktur för att hantera en IIS 7.5-webbserver genom programmering med hjälp av kommandon i en kommandotolk eller genom att göra skript. Du kan använda de här verktygen när du vill göra kommandon automatiska i kommandofiler eller när du inte vill skapa extra belastning för hantering av IIS genom att använda det grafiska användargränssnittet.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Hanteringstjänsten

Hanteringstjänsten ger infrastruktur för att konfigurera användargränssnittet för IIS 7.5, IIS-hanteraren, för fjärrhantering i IIS 7.5.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

IIS 6.0 Hanteringskompatibilitet

IIS 6.0 Hanteringskompatibilitet tillhandahåller kompatibilitet med senare versioner för de program och skript som använder API för ABO (Admin Base Object) och ADSI (Active Directory Service Interface). Det här gör att du kan använda befintliga IIS 6.0-skript för att hantera en IIS 7.5-webbserver.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

IIS-metabaskompatibilitet

IIS 6.0-metabaskompatibilitet tillhandahåller infrastruktur för att fråga efter och konfigurera metabasen så att du kan köra program och skript som har skrivits i tidigare versioner av IIS som använde API för ABO (Admin Base Object) eller ADSI (Active Directory Service Interface).

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

IIS 6 WMI-kompatibilitet

IIS 6.0 WMI-kompatibilitet tillhandahåller WMI-skriptgränssnitt för att genom programmering hantera och automatisera uppgifter för IIS 7.5 genom att använda en uppsättning skript som du skapar i WMI-providern. Du kan hantera platser med den här tjänsten genom att använda verktygen WMI CIM Studio, WMI Event Registration, WMI Event Viewer och WMI Object Browser.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

IIS 6-skriptverktyg

IIS 6.0-skriptverktyg ger möjlighet att fortsätta använda skriptverktygen för IIS 6.0 som skapades för att hantera IIS 6.0 i IIS 7.5. Det här är speciellt användbart om man har program och skript som använder API för ADO (ActiveX Data Objects) eller ADSI (Active Directory Service Interface). IIS 6.0-skriptverktyg kräver konfigurations-API för WAS.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

IIS 6-hanteringskonsol

IIS 6.0-hanteraren ger infrastruktur för adminstration av fjärr-IIS 6.0-servrar från den här datorn.

Tillgänglig *

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

* Den här modulen är inte tillgänglig på en Server Core-installation.

Funktioner för FTP-server (File Transfer Protocol)

Funktionens namn/beskrivningWindows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

FTP-server

Med FTP-server kan filer överföras mellan en klient och en server med hjälp av FTP-protokollet. Användare kan upprätta en FTP-anslutning och överföra filer med hjälp av en FTP-klient eller en webbläsare som stöder FTP.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

FTP-tjänst

Möjliggör FTP-publicering på en webbserver.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

FTP-utbyggbarhet

Möjliggör stöd för FTP-utbyggbarhetsfunktioner som t.ex. anpassade providers, ASP.NET-användare eller användare av IIS-hanteraren.

Tillgänglig

Tillgänglig

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Internet Information Services värdkärna

Funktionens namn/beskrivningWindows Server 2008 R2 VersionerWindows 7 Ultimate, Professional och EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic och Starter

Internet Information Services värdkärna

Motorkomponenter för Core IIS Web kan användas av eller vara värd för andra program. Då kan IIS 7 komponenterna hantera HTTP-begäranden direkt i ett program. Det är användbart om man vill aktivera grundläggande webbserverfunktioner för anpassade program eller för att felsöka program.

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Tillgänglig

Se även


Innehåll