Du använder funktionssidan Standarddokument för att konfigurera listan över standarddokument. Om en användare ansluter till din webbplats eller ditt webbprogram utan att ange ett dokumentnamn (t.ex. genom att begära http://www.contoso.com/ i stället för http://www.contoso.com/default.htm) kan du konfigurera IIS så att ett standarddokument, t.ex. Default.htm betjänas. IIS returnerar det första standarddokumentet i listan som matchar ett filnamn i katalogen.

OBS

För att förbättra prestandan kan du se till att det första standarddokumentet på listan finns på disken och att det är det första filnamnet i listan.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Visar filnamnet som läggs till som standarddokument.

Typ av post

Här visas om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till standarddokument där du kan lägga till ett filnamn till standarddokumentlistan.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Flytta upp

Flyttar upp markerat objekt i listan.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Flytta ned

Flyttar ned markerat objekt i listan.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Inaktivera

Inaktiverar funktionen Standarddokument. När standarddokument har inaktiverats och en användare begär åtkomst till din webbplats eller ditt program utan att ange ett dokumentnamn får klientwebbläsaren ett felmeddelande av typen 403, otillåten åtkomst, på grund av att webbservern inte kan avgöra vilken fil som ska hanteras och klienten kan då inte se katalogens innehåll.

OBS

När funktionen Standarddokument är inaktiverad men funktionen Katalogbläddring är aktiverad får klientwebbläsarna en kataloglista i stället för ett felmeddelande av typen 403 - otillåten åtkomst.

Aktivera

Aktiverar funktionen Standarddokument.

Återgå till ärvd

Återställer funktionen till de ursprungliga inställningarna som ärvts från överordnad konfiguration. Detta raderar de lokala konfigurationsinställningarna för denna funktion, inklusive objekt i listan. Den här åtgärden är inte tillgänglig på servernivå.

Se även


Innehåll