Du använder dialogrutorna Lägg till förvaltad hanterare och Redigera förvaltad hanterare för att lägga till nya eller redigera befintliga hanterare av förvaltad kod på webbservern. Förvaltade hanterare skrivs i förvaltad kod och svarar mot specifika begäranden på webbservern. Vid hanterarmappning av typen PageHandlerFactory-Integrated anges t.ex. att System.Web.UI.PageHandlerFactory-hanteraren bearbetar begäranden om .aspx-filer.

OBS

Standardinställningen när du lägger till en förvaltad hanterare är att hanteraren bara körs i programpooler som konfigurerats för integrerat läge. Om du vill köra hanteraren i programpooler som konfigurerats för ISAPI-läge måste du lägga till hanteraren till <httphandlers>-avsnittet i System.web med ett verktyg som t.ex. Appcmd.exe.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Sökväg för begäran

Ange ett filnamnstillägg eller ett helt filnamn med ett tillägg för vilket du vill att hanteraren bearbetar begäranden. Om du t.ex. vill att hanteraren ska köra alla begäranden som gjorts för filer med tillägget .abc anger du *.abc, och om du vill att hanteraren ska köra samtliga begäranden för en viss fil anger du filnamnet och dess tillägg, t.ex. Myfile.abc.

Typ

Ange typnamn för den förvaltade hanteraren, t.ex. System.Web.Handlers.

När du lägger till en förvaltad hanterare ska du se till att det paket som klassen tillhör är registrerat i system.web/compilation-avsnittet av din Web.config-fil. Annars måste du ange den förvaltade hanterarens fullständiga klassnamn för paketet. Om klassen definieras i App_Code-katalogen eller bin-katalogen behöver du endast ange klassnamnet.

Namn

Ange ett beskrivande eget namn på hanterarmappningen.

Begränsningar för begäran

Öppnar dialogrutan Begränsningar för begäran där du kan ange ytterligare valfria begränsningar för mappningen.

Se även


Innehåll