Använd endast Windows-autentisering i intranätmiljö. Den här autentiseringen gör det möjligt för dig att använda autentisering i din Windows-domän för att autentisera klientanslutningar.

Elementlista för användargränssnitt

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Windows-autentisering

Välj att hantera Windows-autentisering.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Aktivera

Aktiverar Windows-autentisering

Inaktivera

Inaktiverar Windows-autentisering

Avancerade inställningar

Öppnar dialogrutan Avancerade inställningar där du kan aktivera eller inaktivera autentisering i kernelläge och konfigurera utökade skyddsinställningar. Du kan endast utföra den här åtgärden om Windows-autentisering har aktiverats i listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll