Du använder guiden Förnya ett befintligt certifikat för att fönya ett certifikat som är på väg att upphöra.

Viktigt!

Du kan inte förnya ett certifikat som redan har upphört. Om du försöker förnya ett certifikat som har upphört kommer certifikatutfärdaren (CA) att avvisa begäran och ett felmeddelande visas som lyder ungefär så här: "Ett fel uppstod när begäran av signatur skulle verifieras eller vid signering av certifikat. Ett begärt certifikat är inte inom sin giltighetsperiod när det verifieras mot systemets aktuella tid eller tidsstämplingen i den signerade filen." Detta meddelande visas också i den utfärdande CA:s nod för misslyckade begäranden. Om ditt certifikat redan har upphört måste du begära ett nytt certifikat i stället för att förnya det befintliga certifikatet.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Förnya ett befintligt certifikat

Detta alternativ väljer du för att förnya ett befintligt certifikat från en intern certifikatutfärdare (CA) i din domän.

Skapa en begäran om förnyelse av certifikat

Det här alternativet väljer du för att packa din förnyelseinformation för senare sändning till en CA.

Avsluta begäran om förnyelse av certifikat

Det här alternativet väljer du för att avsluta begäran om förnyelse med certifikatet du fått från en CA.

Se även


Innehåll