Använd dialogrutan Tillåt filnamnstillägg eller Neka filnamnstillägg för att lägga till ett filnamnstillägg i listan över filnamnstillägg för vilka FTP-tjänsten antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Filnamnstillägg

Anger filnamnstillägget för vilket FTP-tjänsten antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Se även


Innehåll