Använd dialogrutorna Avancerade inställningar för att redigera egenskaperna för följande objekt i IIS:

  • Programpool

  • Plats

  • Program

  • Virtuell katalog

Dialogrutan Avancerade inställningar är praktisk om du vill redigera en viss egenskap eller grupp av egenskaper för ett objekt utan att använda en redigeringsguide eller dialogruta, eller när en egenskap inte visas i en guide eller dialogruta.

OBS

Om du vill ändra standardvärdet för alla programpooler, webbplatser, program eller virtuella kataloger kan du använda lämplig Standard-dialogruta för något av dessa objekt.

För information om en viss egenskap väljer du egenskapen i dialogrutan Avancerade inställningar för att se informationen som visas i beskrivningsfönstret för egenskapen under rutnätet. Du kan förstora beskrivningsfönstret för egenskapen genom att klicka på fältet mellan egenskapsrutnätet och beskrivningsfönstret och dra uppåt. Du kan också ändra storleken på själva dialogrutan Avancerade inställningar för att se flera egenskaper samtidigt.

Se även


Innehåll