Du använder Standard-dialogrutorna för att redigera standardvärdena för egenskaper med standardvärden, t.ex. återvinningsinställningar för programpooler, gränser för webbplatser och den programpool som webbprogrammen körs i. Standard-dialogrutorna innehåller inte egenskaper som ofta är unika, som t.ex. webbplatsbindningar eller den fysiska sökvägen till innehållet i webbplatsen, programmet och den virtuella katalogen.

Följande objekt i IIS har var sin Standard-dialogruta där du kan redigera standardvärden för den typen av objekt:

  • Programpool

  • Plats

  • Program

  • Virtuella kataloger

Om du ändrar standardvärdet för en egenskap får alla objekt av den typen det nya värdet när:

  • Du skapar ett nytt objekt av den typen.

  • Ett befintligt objekt inte redan har ett specifikt värde som skiljer sig från egenskapens standardvärde.

    OBS

    Om du måste ändra värdet för en viss plats eller ett visst program kan du använda dialogrutan Avancerade inställningar.

För information om en viss egenskap väljer du egenskapen i Standard-dialogrutan för att se informationen som visas i beskrivningsfönstret för egenskapen under rutnätet. Du kan förstora beskrivningsfönstret för egenskapen genom att klicka på fältet mellan egenskapsrutnätet och beskrivningsfönstret och dra uppåt. Du kan också ändra storleken på hela Standard-dialogrutan för att se flera egenskaper samtidigt.

Se även


Innehåll