Du kan ge behörighet till innehållet på din webbplats på två särhytshthyathyatyhhtt. Om webbplatsen använder en autentisefsdfsdfsringsmetod som identifierar användarna kan du ställa in behörighetsregler som ger vissa användare åtkomst och nekar andra åtkomst. Om du vill ge åtkomstbehörighet baserat på domännamn eller IP-adress kan du använda begränsningsregler för IP- och domänadresser för att att ge vissa domäner åtkomst och neka andra. Du kan sätta ihop dessa regler som du vill och konfigurera ett behörighetsschema som ger den bästa säkerheten för just ditt innehåll.

Obs!

Behörighetsreglerna och funktionen Begränsningar för IPv4- och domäner installeras inte som standard. Om du vill använda någon av dessa funktioner måste du först installera dem.

 StegInformation
Kryssruta

Läs en översikt om hur en autentiseringsstrategi installeras.

Overview of IIS Authorization Features

Kryssruta

Installera IPv4- och domänbegränsningar och behörighetsregler med guiden Lägg till rolltjänster i Serverhanteraren.

Installera IIS

Kryssruta

Använda IIS 7 för att konfigurera behörighetsregler.

Konfigurera behörighetsregler

Kryssruta

Använda IIS 7 för att konfigurera begränsningar för IPv4- adresser och domäner.

Konfigurera begränsningar för IPv4- adresser och domäner

Se även


Innehåll