Dostęp do zawartości w witrynie sieci Web można autoryzować na dwa sposoby. Jeśli w witrynie jest używana metoda uwierzytelniania identyfikująca użytkowników, można skonfigurować reguły autoryzacji, które zezwalają na dostęp niektórym użytkownikom, a odmawiają go innym. Jeśli dostęp ma być autoryzowany na podstawie nazw domen lub przestrzeni adresów IP, można użyć reguł ograniczeń adresów IP i domen, aby zezwolić na dostęp niektórym domenom, a odmówić go innym. Reguły te można dobierać i łączyć, aby skonfigurować schemat autoryzacji zapewniający najlepszy poziom zabezpieczeń zawartości.

Uwagi

Funkcje Reguły autoryzacji oraz Ograniczenia adresów IPv4 i domen domyślnie nie są instalowane. Aby używać dowolnej z tych funkcji, należy je najpierw zainstalować.

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Omówienie sposobu określania strategii dotyczącej autoryzacji.

Omówienie funkcji autoryzacji usług IIS

Pole wyboru

Instalowanie funkcji Ograniczenia adresów IPv4 i domen oraz Reguły autoryzacji za pomocą Kreatora dodawania usług ról w przystawce Menedżer serwera.

Instalowanie usług IIS

Pole wyboru

Konfigurowanie reguł autoryzacji za pomocą usług IIS 7.

Konfigurowanie reguł autoryzacji

Pole wyboru

Konfigurowanie ograniczeń adresów IPv4 i domen za pomocą usług IIS 7.

Konfigurowanie ograniczeń adresów IPv4 i domen

Zobacz też


Spis treści