Okno dialogowe Edytowanie poświadczeń uwierzytelniania anonimowego umożliwia zmianę konta, którego usługi IIS używają w celu uzyskiwania dostępu do witryn i aplikacji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Określony użytkownik

Wpisz określoną nazwę konta, przy użyciu którego usługi IIS mają uzyskiwać dostęp do witryny lub aplikacji. Domyślnie w usługach IIS 7 nazwą użytkownika w przypadku dostępu anonimowego jest IUSR. Ta nazwa użytkownika jest tworzona podczas instalowania usług IIS 7.

Ustaw

Otwiera okno dialogowe Ustawianie poświadczeń, w którym można określić nazwę konta i hasło używane przez usługi IIS przy uwierzytelnianiu anonimowym.

Tożsamość puli aplikacji

Zaznacz opcję Tożsamość puli aplikacji, aby włączyć wykonywanie procesów usług IIS w kontekście konta aktualnie określonego na stronie właściwości puli aplikacji. Domyślnie jest to konto Usługa sieciowa.

Ważne

Jeśli zostanie użyte konto Usługa sieciowa, użytkownicy anonimowi otrzymają wszystkie uprawnienia dostępu do wewnętrznej sieci skojarzone z tym kontem.

Zobacz też


Spis treści