Strona funkcji Uwierzytelnianie umożliwia konfigurowanie metod uwierzytelniania, za pomocą których klienci mogą uzyskać dostęp do zawartości.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Uwierzytelnianie certyfikatu klienta usługi AD

Uwierzytelnianie certyfikatu klienta usługi AD umożliwia mapowanie użytkowników do certyfikatów klientów w celu uwierzytelnienia za pomocą funkcji usługi katalogowej Active Directory. Mapowanie użytkowników na certyfikaty klientów umożliwia automatyczne uwierzytelnianie użytkowników bez stosowania innych metod uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie podstawowe lub szyfrowane albo zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows.

Ten rodzaj uwierzytelniania nie jest dostępny w systemie Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic lub Windows® 7 Starter.

Uwierzytelnianie anonimowe

Uwierzytelnianie anonimowe umożliwia każdemu użytkownikowi dostęp do dowolnej zawartości publicznej bez podawania nazwy użytkownika i hasła. W usługach IIS 7 uwierzytelnianie anonimowe jest domyślnie włączone.

Uwaga

Uwierzytelniania anonimowego należy użyć, jeśli wszyscy klienci odwiedzający witrynę mają mieć możliwość przeglądania jej zawartości.

Personifikacja platformy ASP.NET

Personifikacja platformy ASP.NET umożliwia uruchamianie aplikacji ASP.NET w kontekście innym niż domyślne konto ASP.NET. Można używać personifikacji wraz z innymi metodami uwierzytelniania usług IIS lub skonfigurować samodzielne konto użytkownika.

Uwierzytelnianie podstawowe

Przy uwierzytelnianiu podstawowym użytkownicy muszą podawać prawidłową nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do zawartości.

Uwaga

Przy uwierzytelnianiu podstawowym hasła są przesyłane przez sieć ze słabym szyfrowaniem. Z uwierzytelniania podstawowego należy korzystać tylko wtedy, gdy wiadomo, że połączenie między klientem i serwerem jest bezpieczne.

Uwierzytelnianie szyfrowane

Przy uwierzytelnianiu szyfrowanym uwierzytelnienie użytkowników żądających dostępu do zawartości na serwerze następuje za pomocą kontrolera domeny systemu Windows. Uwierzytelnianie szyfrowane zapewnia lepsze zabezpieczenie niż podstawowe.

Ten rodzaj uwierzytelniania nie jest dostępny w systemie Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic lub Windows® 7 Starter.

Uwaga

Żadna przeglądarka, które nie obsługuje protokołu HTTP 1.1, nie obsługuje uwierzytelniania szyfrowanego.

Uwierzytelnianie formularzy

Przy uwierzytelnianiu opartym na formularzach nieuwierzytelnieni użytkownicy są przesyłani dalej za pomocą przekierowania od strony klienta do formularza HTML, gdzie mogą wprowadzić swoje poświadczenia, zazwyczaj nazwę użytkownika i hasło. Po potwierdzeniu ważności poświadczeń użytkownicy są przekierowywani do strony, której początkowo żądali.

Ważne

Ponieważ przy uwierzytelnianiu opartym na formularzach nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do serwera sieci Web jako zwykły tekst, należy używać protokołu szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) na stronie logowania i na wszystkich innych stronach w aplikacji.

Uwierzytelnianie systemu Windows

Przy uwierzytelnianiu systemu Windows klienci są uwierzytelniani za pomocą protokołów NTLM lub Kerberos. Uwierzytelnianie systemu Windows najlepiej się nadaje do środowiska intranetowego. Uwierzytelnianie systemu Windows nie nadaje się do użycia w Internecie, ponieważ w tym środowisku poświadczenia użytkownika nie są wymagane ani szyfrowane.

Ten rodzaj uwierzytelniania nie jest dostępny w systemie Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic lub Windows® 7 Starter.

Ważne

Ustawieniem domyślnym uwierzytelniania systemu Windows jest negocjowanie. Ustawienie to oznacza, że klient może wybrać odpowiedniego dostawcę obsługi zabezpieczeń.

Zobacz też


Spis treści