Strona funkcji Filtrowanie żądań FTP umożliwia zdefiniowanie ustawień filtrowania żądań dla witryny FTP. Filtrowanie żądań FTP to funkcja zabezpieczeń, która pozwala usługodawcom internetowym i firmom typu ASP ograniczać zachowanie protokołu i zawartości. Na przykład za pomocą karty Rozszerzenia nazw plików można określić listę rozszerzeń nazw plików, dla których dostęp ma być dozwolony lub nie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Rozszerzenia nazw plików

Określa listę rozszerzeń nazw plików, dla których usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Segmenty ukryte

Określa listę segmentów ukrytych, dla których usługa FTP ma odmawiać dostępu i których ma nie wyświetlać na listach zawartości katalogów.

Niedozwolone sekwencje URL

Określa listę sekwencji URL, dla których usługa FTP ma odmawiać dostępu.

Polecenia

Określa listę poleceń FTP, dla którego usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP umożliwiające skonfigurowanie właściwości ogólnych i ograniczeń żądań FTP.

Zezwalaj na rozszerzenie nazwy pliku

Otwiera okno dialogowe Zezwalaj na rozszerzenie nazwy pliku umożliwiające dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy dozwolonych rozszerzeń nazw plików.

Odmów rozszerzenia nazwy pliku

Otwiera okno dialogowe Odmów rozszerzenia nazwy pliku umożliwiające dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy niedozwolonych rozszerzeń nazw plików.

Dodaj segment ukryty

Otwiera okno dialogowe Dodawanie segmentu ukrytego umożliwiające dodanie segmentu ukrytego do listy segmentów ukrytych.

Dodaj sekwencję URL

Otwiera okno dialogowe Dodawanie odmowy sekwencji URL umożliwiające dodanie sekwencji URL do listy niedozwolonych sekwencji URL.

Zezwalaj na polecenie

Otwiera okno dialogowe Zezwalaj na polecenie umożliwiające dodanie polecenia FTP do listy dozwolonych poleceń FTP.

Odmów polecenia

Otwiera okno dialogowe Odmów polecenia umożliwiające dodanie polecenia FTP do listy niedozwolonych poleceń FTP.

Ostrzeżenie

Niepoprawne użycie tej funkcji może uniemożliwić dostęp do serwera. Na przykład w przypadku odmowy dostępu do poleceń USER i PASS użytkownicy nie będą mogli zalogować się do serwera FTP.

Usuń

Usuwa z listy rozszerzenie nazwy pliku, segment ukryty, sekwencję URL lub polecenie.


Spis treści