W oknie dialogowym Dodawanie nagłówka można określić limit rozmiaru konkretnego nagłówka HTTP. Jeśli długość nagłówka przekracza wskazaną wartość, żądanie HTTP zawierające ten nagłówek będzie odrzucane.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nagłówek

Określa nagłówek, dla którego moduł filtrowania żądań będzie sprawdzał limit rozmiaru.

Limit rozmiaru

Określa maksymalną dopuszczalną liczbę znaków nagłówka.

Zobacz też


Spis treści