W potwierdzeniu tożsamości użytkowników żądających dostępu do witryn sieci Web pomaga uwierzytelnianie. Usługi IIS obsługują metody uwierzytelniania zarówno oparte na wezwaniu, jak i obejmujące przekierowanie na stronę logowania. Metody uwierzytelniania oparte na wezwaniu wymagają, aby klienci udzielili poprawnej odpowiedzi na wezwanie inicjowane przez serwer. Metody uwierzytelniania obejmujące przekierowanie na stronę logowania powodują przekierowanie na tę stronę w celu ustalenia tożsamości użytkownika. Obu metod uwierzytelniania nie można używać jednocześnie. Usługi IIS obsługują również uwierzytelnianie certyfikatów klienta, które wymaga skonfigurowania w witrynie protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

Uwagi

Domyślnie zainstalowane jest tylko uwierzytelnianie anonimowe. Aby uwierzytelniać klientów za pomocą usług IIS, należy zainstalować żądane funkcje uwierzytelniania.

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Omówienie sposobu określania strategii dotyczącej uwierzytelniania.

Omówienie funkcji uwierzytelniania usług IIS

Pole wyboru

Instalowanie różnych typów uwierzytelniania za pomocą Kreatora dodawania usług ról dostępnego w przystawce Menedżer serwera.

Instalowanie usług IIS 7

Pole wyboru

Konfigurowanie uwierzytelniania za pomocą usług IIS 7.

Konfigurowanie uwierzytelniania

Zobacz też


Spis treści