Strona Określanie zawartości do śledzenia kreatora Dodawanie reguły śledzenia niepomyślnych żądań umożliwia skonfigurowanie zawartości, która ma być śledzona za pomocą reguły śledzenia niepomyślnych żądań.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Cała zawartość (*)

Wybierz tę opcję, aby śledzić wszystkie pliki w danym katalogu.

ASP.NET (*.aspx)

Wybierz tę opcję, aby śledzić wszystkie pliki aspx w danym katalogu.

ASP (*.asp)

Wybierz tę opcję, aby śledzić wszystkie pliki asp w danym katalogu.

Niestandardowe

Wybierz tę opcję i wpisz wartość, np. „xyz.exe” lub „*.jpg”, aby śledzić błędy dotyczące niestandardowego zestawu zawartości. Ta wartość może zawierać maksymalnie jeden symbol wieloznaczny i musi być wartością lokalną w katalogu, gdzie ustawiona jest definicja niepomyślnego żądania. Na przykład oba wzorce symboli wieloznacznych *.aspx i ind* będą pasowały do adresu URL www.contoso.com/index.aspx.

Zobacz też


Spis treści