Okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP umożliwia określenie ogólnych ustawień filtrowania żądań FTP, ograniczeń żądań oraz opcji filtrowania poleceń.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Zezwalaj na rozszerzenia nazw plików nieznajdujące się na liście

Tę opcję należy wybrać, aby zezwolić na rozszerzenia nazw plików nieznajdujące się na liście.

Zezwalaj na znaki wysokobitowe

Tę opcję należy wybrać, aby zezwolić na znaki wysokobitowe w operacjach FTP.

Maksymalna długość zawartości (w bajtach)

Określa maksymalną długość w bajtach zawartości FTP.

Uwaga

Wartość zero (0) odpowiada wartości nieograniczonej.

Maksymalna długość adresu URL (w bajtach)

Określa maksymalną długość w bajtach adresu URL usługi FTP.

Maksymalna długość polecenia (w bajtach)

Określa maksymalną długość w bajtach polecenia FTP.

Zezwalaj na polecenia nieznajdujące się na liście

Tę opcję należy wybrać, aby zezwolić na korzystanie z poleceń usługi FTP nieznajdujących się na liście Polecenia.

Zobacz też


Spis treści