השתמש בתיבת הדו-שיח 'עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP' כדי לציין הגדרות סינון כלליות של בקשות FTP, מגבלות של בקשות ואפשרויות לסינון פקודות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

אפשר סיומות שם קובץ לא רשומות

בחר באפשרות זו כדי לאפשר סיומות שם קובץ שאינן רשומות.

אפשר תווי high-bit

בחר באפשרות זו כדי לאפשר תווי high-bit בפעולות FTP.

אורך תוכן מרבי (בתים)

ציון האורך המרבי, בבתים, עבור תוכן FTP.

הערה

ציון אפס (0) פירושו בלתי מוגבל.

אורך מרבי של כתובת URL (בתים)

ציון האורך המרבי, בבתים, עבור כתובת URL של FTP.

אורך הפקודה המרבי (בתים)

ציון האורך המרבי, בבתים, עבור פקודת FTP.

אפשר פקודות לא רשומות

בחר באפשרות זו כדי לאפשר פקודות FTP שאינן ברשימה פקודות של ה-FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים