מאגר יישומים הוא תהליך עבוד שאליו באפשרותך להקצות יישומי אינטרנט. על-ידי שימוש במאגרי יישומים לבידוד יישומי אינטרנט, באפשרותך לשפר אבטחת יישומים על-ידי צמצום יכולתו של יישום אחד לגשת למשאבים של יישום אחר. הפרדה זו מסייעת גם למנוע את האפשרות שליישומי אינטרנט במאגר יישומים אחד תהיה השפעה שלילית על הזמינות של יישומי אינטרנט במאגרי יישומים אחרים באותו שרת אינטרנט. לדוגמה, אם יישום אינטרנט אחד נכשל או צורך משאבים רבים, ברוב המקרים, יישומים במאגרי יישומים אחרים בשרת האינטרנט אינם מושפעים.

הערות

יצירת מאגרי יישומים רבים מדי בשרת אינטרנט עלולה להשפיע לרעה על ביצועי שרת האינטרנט.

 שלבהפניה
תיבת סימון

צור מאגר יישומים.

ניהול מאגרי יישומים (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

הוספת יישום אינטרנט למאגר יישומים.

ניהול יישומי אינטרנט (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

למידע נוסף


תוכן העניינים