השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת כותרת של תגובת HTTP מותאמת אישית והוספת כותרת של תגובת HTTP מותאמת אישית כדי להוסיף או לערוך זוגות של שמות וערכים שמכילים מידע אודות דף מבוקש. לדוגמה, באפשרותך ליצור כותרת מותאמת אישית בשם "מחבר" שמכילה את שם מחבר התוכן של אתר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הקלד את חלק השם של זוג שם-ערך בכותרת של תגובת HTTP.

ערך

הקלד את חלק הערך של הזוג שם-ערך בכותרת של תגובת HTTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים