השתמש בדף התכונות תמיכה בחומת אש של FTP כדי לשנות את ההגדרות עבור חיבורים פסיביים כאשר לקוחות FTP מתחברים לשרת FTP שנמצא מאחורי שרת חומת אש.

הערה

אם תגדיר אפשרויות אלה, תהיה לך שליטה רק באופן הפעולה של שרת FTP. עדיין תצרך להגדיר את חומת האש לקבלת חיבורי FTP ולניתובם לשרת ה- FTP כראוי.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

טווח יציאות ערוצי נתונים

ציון טווח היציאות עבור חיבורים פסייים המשמשים לחיבורי ערוצי נתונים. טווח היציאות החוקי הוא 1025 עד 65535. (יציאות בטווח שבין 1 עד 1024 שמורות לשימוש על-ידי שירותי המערכת).

הערה

באפשרותך להזין טווח יציאות מיוחד של "0-0" כדי להגדיר את שרת FTP לשימוש בטווח יציאות ארעי של Windows TCP/IP, המוגדר לעתים קרובות לשימוש ביציאות 1025 עד 5000 כברירת מחדל.

כתובת IP חיצונית של חומת אש

ציון כתובת ה- IPv4 עבור כתובת ה- IP החיצונית עבור שרת חומת האש.

הערה

הגדרה זו דרושה כאשר שרת ה- FTP נמצא מאחורי שרת חומת אש ואתה משתמש ב- SSL, או כאשר חומת האש לא משנה את כתובות ה- IP במנות FTP המוחלפות על-ידי הלקוח והשרת.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

החלת שינויים על דף התכונות תמיכה בחומת אש של FTP.

ביטול

ביטול שינויים בדף התכונות תמיכה בחומת אש של FTP.


תוכן העניינים