השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של אימות תקציר כדי להגדיר שם תחום.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור
  • תחום

הקלד את שם התחום של DNS או את הכתובת שתשתמש באישורים שאומתו כנגד תחום Windows הפנימי. ציון תחום הוא הכרחי עבור אימות תקציר.

למידע נוסף


תוכן העניינים