השתמש בדף התכונות דפי שגיאה כדי לנהל רשימה של הודעות שגיאה מותאמות אישית של HTTP.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

קוד מצב

הצגת קוד מצב HTTP שעליו חל דף השגיאה.

נתיב

הצגת הנתיב של דף השגיאה בעת בחירה בסוג הנתיב קובץ, או פירוט כתובת ה- URL של דף השגיאה המותאם אישית בעת שימוש בסוג הנתיב ביצוע כתובת URL או ניתוב מחדש.

סוג

הצגת סוג הנתיב של דף שגיאה (קובץ, ביצוע, כתובת URL, או כתובת URL) של ניתוב מחדש.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת דף שגיאה מותאמת אישית שבה באפשרותך להוסיף שגיאה מותאמת אישית לרשימה של שגיאות HTTP.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת דף שגיאה מותאמת אישית שבה באפשרותך לערוך את השגיאה המותאמת אישית הנבחרת.

שינוי קוד מצב

הפעלת השדה קוד מצב של פריט הרשימה הנבחרת כך שתוכל לשנות את קוד המצב שעליו חל דף השגיאה.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של דפי שגיאה שבה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות החלות על התכונה דפי שגיאה בשלמותה.

למידע נוסף


תוכן העניינים