השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת אתר אינטרנט כדי להוסיף אתר אינטרנט חדש לשרת האינטרנט שלך. אתרי אינטרנט כוללים איגודים שמכילים מספר יציאה, כתובת IP, וכן שם או שמות אופציונליים של מחשב מארח.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם אתר

הקלד שם ידידותי עבור האתר. השם הידידותי מופיע בעץ של IIS Manager ותוכל לשנות אותו מאוחר יותר אם תרצה לשנות את שם האתר.

הערה

שם אתר האינטרנט חייב להיות שם ייחודי, מאחר שלא ייתכנו אתרי אינטרנט בעלי אותו שם בשרת אינטרנט של IIS 7.

מאגר יישומים

הצגת מאגר היישומים הנבחר עבור האתר. כאשר תקליד שם של אתר אינטרנט, יווצר מאגר יישומים חדש בעל שם זהה לשם האתר (64 תווים לכל היותר). מאגר היישומים יוגדר לשימוש ב- ‎.NET Framework גירסה 2.0 ובמצב צינור משולב כברירת מחדל. באפשרותך לערוך את ההגדרות עבור מאגר יישומים זה במועד מאוחר יותר, או לבחור מאגר יישומים שונה עבור האתר.

בחירה

פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת מאגר יישומים שממנה באפשרותך לבחור את מאגר יישומים שבו האתר יפעל.

נתיב פיזי

הקלד את הנתיב הפיזי שבו מאוחסן תוכן האתר. התוכן יכול להיות מאוחסן במחשב המקומי או להגיע מספריה מרוחקת או ממיקום משותף מרוחק. אם התוכן מאוחסן במחשב המקומי, הקלד את הנתיב הפיזי, כגון C:/Content. אם התוכן מאוחסן במיקום משותף מרוחק, הקלד נתיב התואם למוסכמה העולמית למתן שמות (UNC), כגון ‎\\Server\Share.

כאפשרות נוספת, לחץ על התחברות בתור כדי לציין אישורים להתחברות לנתיב הפיזי. אם לא תספק אישורים, שרת האינטרנט ישתמש באימות מעבר. המשמעות היא שהגישה לתוכן תתבצע באמצעות הזהות של משתמש היישום, והגישה לקבצי התצורה תתבצע באמצעות הזהות של מאגר היישומים.

פתיחת תיבת הדו-שיח איתור תיקיה שממנה ניתן לבחור את המיקום הפיזי של תוכן האתר.

התקשרות בשם

פתיחת תיבת הדו-שיח התחברות בתור שממנה באפשרותך לבחור כיצד להתחבר לנתיב שהקלדת בתיבה נתיב פיזי. כברירת מחדל, האפשרות משתמש יישום (אימות מעבר) נבחרת.

בדיקת הגדרות

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת הגדרות שממנה באפשרותך להציג רשימה של תוצאות בדיקה כדי להעריך אם הגדרות הנתיב חוקיות.

סוג

בחר HTTP אם ברצונך לבחור איגוד HTTP עבור אתר האינטרנט, או בחר HTTPS אם ברצונך לבחור איגוד Secure Sockets Layer (SSL)‎ עבור אתר האינטרנט.

כתובת IP

בחר כתובת IP מתוך הרשימה כתובת IP או הקלד כתובת IP שבהם משתמשים יוכלו להשתמש כדי לגשת לאתר זה.

הערה

סימן האחוז (%) אינו תו חוקי עבור כתובות IP. אם תקליד כתובת IPv6 עם תו זה, לשירות Windows Process Activation Service (WAS)‎ לא תהיה אפשרות להפעיל את האתר מאחר שהאיגוד אינו חוקי. לדוגמה, כתובת IPv6 מקומית בקישור כוללת את הסיומת "%8". אם תעתיק כתובת זו משאילתה ipconfig בחלון פקודה ותדביק אותה בתיבה כתובת IP ב- מנהל IIS, הקפד להסיר את החלק "%8" של כתובת ה- IP.

אם תבחר באפשרות הכל ללא הקצאה, אתר זה יגיב לבקשות עבור כתובות IP ביציאה ובשם מחשב מארח אופציונלי שתציין עבור אתר זה, אלא אם אתר אחר בשרת כולל איגוד באותה יציאה אך עם כתובת IP ספציפית.

לדוגמה, האיגוד 'אתר אינטרנט המוגדר כברירת מחדל' מציין הכל ללא הקצאה עבור כתובת IP, 80 עבור יציאה ולא מציין כל שם של מחשב מארח. אם השרת כולל אתר שני בשם Contoso עם איגוד המציין 172.30.189.179 עבור כתובת IP ביציאה 80 ללא שם מחשב מארח, אתר Contoso יקבל את כל בקשות HTTP ביציאה 80 בכתובת ה- IP‏ 172.30.189.179, ואתר האינטרנט המוגדר כברירת מחדל ימשיך לקבל בקשות HTTP ביציאה 80 בכל כתובת IP שאינה 172.30.189.179.

יציאה

הקלד את היציאה שבה HTTP.sys חייב להאזין לבקשות שבוצעו באתר אינטרנט זה. אם תבחר באפשרות HTTP מתוך הרשימה הנפתחת סוג, יציאת ברירת המחדל היא 80; אם תבחר באפשרות HTTPS מהרשימה הנפתחת, יציאת ברירת המחדל היא 443. אם תציין יציאה שונה מיציאות ברירת המחדל, מחשבי לקוח חייבים לציין את מספר היציאה בבקשות לשרת, אחרת לא יתחברו לאתר האינטרנט.

שם מחשב מארח

הקלד שם של מחשב מארח אם ברצונך להקצות שם אחד או כמה שמות של מחשב מארח, המוכרים גם כשמות תחום, למחשב אחד המשתמש בכתובת IP אחת. אם תציין שם של מחשב מארח, מחשבי לקוח חייבים להשתמש בשם המחשב המארח במקום בכתובת ה- IP כדי לגשת לאתר האינטרנט.

אם אתר אינטרנט זה זמין באינטרנט, הקלד את שם התחום של אתר האינטרנט כפי שמשתמשים יקלידו בדפדפן, לדוגמה, www.contoso.com. אם אתר האינטרנט כולל יותר משם תחום אחד, כגון www.contoso.com ו- contoso.com, עליך ליצור איגוד נפרד עבור כל שם של מחשב מארח.

אם אתר האינטרנט שלך זמין ברשת אינטרא-נט, אינך צריך לציין שם מחשב מארח אם משתמשים יקלידו את שם השרת בדפדפן, לדוגמה, http://server_name. עם זאת, אם שרת DNS בסביבת העבודה שלך מוגדר לאחסון שמות אחרים עבור שרת אינטרנט זה, באפשרותך ליצור איגוד נפרד עבור כל שם מחשב מארח, כך שמשתמשים יוכלו להשתמש בשמות אחרים המאוחסנים על-ידי שרת DNS.

הערה

שם המחשב המארח שתגדיר עבור אתר האינטרנט שלך עשוי להופיע בצורה שונה בקבצי יומן הרישום מאחר שיומני HTTP.sys מארחים שמות בתבנית עם קידוד punycode.

אישור SSL

בחר את האישור שבו ברצונך שאתר האינטרנט ישתמש עבור SSL. הרשימה אישור SSL מופיעה רק כאשר תבחר באפשרות HTTPS מתוך הרשימה סוג.

הערה

כדי להוסיף אישורי שרת או לקבוע את תצורתם, השתמש בתכונה אישורי שרת ב- מנהל IIS.

הצג

פתיחת תיבת הדו-שיח אישור שממנה באפשרותך להציג מידע אודות האישור הנבחר ברשימה אישור SSL. לחצן תצוגה מופיע רק כאשר תבחר באפשרות HTTPS מתוך הרשימה סוג ותבחר אישור מתוך הרשימה אישור SSL.

הפעל אתר אינטרנט באופן מיידי

בחר באפשרות זו כדי להפעיל את אתר האינטרנט באופן מיידי לאחר יצירתו. כאשר אתר האינטרנט מופעל, הוא מאזין לבקשות. ייתכן שתרצה לדחות את הפעלת אתר האינטרנט אם עליך לבצע שינויי תצורה אחרים, כגון שינויים באימות או מתן הרשאות, לאחר יצירת אתר זה.

הערה

אם תציין איגוד לא חוקי, אתר האינטרנט ייווצר, אך לא תהיה אפשרות להפעילו עד לתיקון האיגוד.

למידע נוסף


תוכן העניינים