השתמש בדף התכונות תהליכי עובד כדי לנהל רשימה של תהליכי עובד הפועלים במאגרי יישומים בשרת אינטרנט. מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה בדף התכונות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם מאגר יישומים

הצגת השם של מאגר היישומים. בגני Web או אם קיים תהליך עובד שמבצע כיבוי בזמן שתהליך עובד אחר מופעל, אותו מאגר יישומים יכול להופיע יותר מפעם אחת ברשת עבור תהליכי עובד שונים הפועלים במאגר יישומים זה.

מזהה תהליך

הצגת מזהה תהליך העובד עבור תהליך עובד זה.

מצב

הצגת המצב של תהליך, כגון הפעלה, פעולה או עצירה.

% CPU

הצגת אחוז הזמן שבו תהליך העובד השתמש ב- CPU מאז שהנתונים עודכנו לאחרונה. ערך זה מתאים לערך שימוש ב- CPU במנהל המשימות של Windows.

בתים פרטיים (KB)

הצגת הגודל הנוכחי של זיכרון שהיה בשימוש על-ידי תהליך עובד. לא ניתן לשתף זיכרון זה עם תהליכים אחרים. ערך זה מתאים לערך גודל זיכרון וירטואלי במנהל המשימות של Windows.

בתים וירטואליים (KB)

הצגת הגודל הנוכחי של שטח כתובות וירטואליות עבור תהליך עובד.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הצג בקשות נוכחיות

פתיחת דף התכונות בקשות שבו באפשרותך להציג את הבקשות המעובדות כעת במאגר היישומים הנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים