שרתי אינטרנט משתמשים בפרוטוקול 'ממשק שער משותף' (FastCGI) כדי לתקשר עם יישומים חיצוניים. פרוטוקול FastCGI מגדיר כיצד מידע מועבר בין שרת האינטרנט לבין יישום FastCGI חיצוני. כאשר נשלחת בקשה, שרת האינטרנט מפעיל יישום של FastCGI כדי לעבד את הבקשה וליצור תגובות דינאמיות לשליחה חזרה אל הלקוח.

יישומי FastCGI מטפלים בבקשות HTTP וכל אחד מהם מכיל אוסף של מאגרי תהליכים. בתוך המאגרים, כל תהליך מטפל בכל בקשה בתורה, ועם השלמתן, התהליך חוזר למאגר עד לקבלת בקשה נוספת.

השתמש בדף הגדרות FastCGI כדי לקבוע תצורה של הגדרות מאגרי תהליכים עבור יישומי Fast CGI בשרת האינטרנט. באפשרותך להוסיף יישומי FastCGI לשימוש על-ידי אתרים בשרת האינטרנט שלך ולהגדיר מאפייני תצורה כגון משתני העיבוד ומספר בקשות מרבי עבור יישומים אלה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

נתיב מלא

מציין את הנתיב הפיזי של קובץ ההפעלה של התהליך לשימוש במאגר התהליכים.

ארגומנטים

מפרט את הארגומנטים להעברה אל יישום FastCGI שנבחר בעת ההפעלה. ניתן להשתמש בארגומנטים אלה כדי לזהות באופן ייחודי מאגר תהליכים של FastCGI אם קיימים מספר מאגרי תהליכים של FastCGI עבור קובץ הפעלה של תהליך בודד.

MaxInstances

מציין את המספר המרבי של תהליכי FastCGI שניתן לאגור במאגר תהליכים של יישום עבור יישום FastCGI שנבחר. מספר זה מייצג גם את המספר המרבי של בקשות בו-זמניות שיישום FastCGI יכול לטפל בהן. ערך ברירת המחדל הוא 4.

עבור מערכות ההפעלה Windows® 7 ו- Windows Server® 2008 R2בלבד, הגדרת המאפיין MaxInstancesל- 0 מאפשרת ל-IIS לבחור באופן אוטומטי את המספר המיטבי של תהליכי FastCGI עבור סביבת ההפעלה הנוכחית.

InstanceMaxRequests

מציין את המספר המרבי של בקשות שיישום FastCGI שנבחר יעבד לפני מיחזור. ערך ברירת המחדל הוא 200.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוספת יישום

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת יישום FastCGI המאפשרת לך לקבוע תצורה של מאפיינים כלליים ומאפייני עיבוד.

עריכה

פותח את תיבת הדו-שיח עריכת יישום FastCGI המאפשרת לך לשנות את מאפייני העיבוד ואת המאפיינים הכלליים עבור היישום שנבחר.

הסר

מסיר את יישום FastCGI שנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים