השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת דף שגיאה מותאמת אישית והוספת דף שגיאה מותאמת אישית כדי להגדיר את IIS להחזיר הודעת שגיאה מותאמת אישית כאשר מתרחשת שגיאת HTTP ספציפית.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

קוד מצב

הקלד את קוד המצב של HTTP (וקוד מצב משנה אופציונלי) שעליו חל דף השגיאות המותאמות אישית.

הוסף תוכן מקובץ סטטי לתוך תגובת שגיאה

בחר באפשרות זו כאשר דף השגיאות צריך לכלול תוכן סטטי, כגון תוכן מתוך קובץ HTML. בתיבה נתיב קובץ, הקלד או עיין לנתיב הפיזי של הקובץ הסטטי.

שים לב

אם הקובץ שאת תצורתו קבעת בתיבה נתיב קובץ אינו מכיל תוכן סטטי, כגון קובץ ‎.aspx, הקוד יוצג במקום שיופעל כאשר התגובה תוחזר.

עיון

פתיחת תפריט קובץ שמתוכו ניתן לעיין לקובץ הסטטי.

נסה להחזיר את קובץ השגיאה בשפת הלקוח

בחר באפשרות זו כאשר יש להחזיר שגיאה בשפת הלקוח (אם הדבר אפשרי). כאשר תבחר בתיבת סימון זו, לחץ על לחצן קבע כדי להגדיר את הנתיב.

קביעה

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת נתיב שגיאה מותאמת אישית ומותאמת לשפה המקומית שמתוכה תוכל להגדיר את הנתיב של קבצי שגיאה מותאמים לשפה המקומית.

הערה

לחצן זה מופעל רק בעת בחירה באפשרות נסה להחזיר את קובץ השגיאה בשפת הלקוח.

הפעל כתובת URL באתר זה

בחר באפשרות זו כאשר דף השגיאות צריך לכלול תוכן דינאמי, כגון תוכן מתוך קובץ ASP. בתיבה כתובת URL (יחסית לבסיס האתר), הקלד את הנתיב היחס לשגיאה המותאמת אישית.

הגב עם ניתוב מחדש 302

בחר באפשרות זו כאשר תרצה שהלקוח ינותב מחדש לכתובת URL אחרת. בתיבה כתובת URL מוחלטת, הקלד את כתובת ה- URL שאליה הלקוח מנותב מחדש.

למידע נוסף


תוכן העניינים