השתמש בדף דחיית רצפי כתובות URL כדי ליצור רשימה של רצפי כתובות URL שעבורן מודול סינון הבקשות ידחה גישה. לדוגמה, באפשרותך לציין “admin/config.xml” כרצף כתובות URL, שידחה בקשות לכתובת ה- URL http://contoso.com/application/admin/config.xml.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

דחה רצפי כתובות URL

מציג את רצף כתובות ה- URL שעבורן מודול סינון הבקשות ידחה גישה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

אפשר URL

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת כתובת URL המותרת תמיד שבה באפשרותך להוסיף כתובת URL לרשימת כתובות ה- URL המותרות.

דחה רצף

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת רצף דחייה שבה באפשרותך להוסיף רצף לרשימת הרצפים שנדחו.

להצגת רכיבים נפוצים, ראה הדף 'סינון בקשות'.

למידע נוסף


תוכן העניינים