כברירת מחדל, תפקיד שרת האינטרנט (IIS) אינו מותקן ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7. בנוסף, חלק מהתכונות של מנהל IIS והפונקציות של IIS 7 אינן זמינות בכל המהדורות של Windows 7. עיין בנושאים בסעיף זה לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציונליות הזמינה ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 וכן לקבלת הליכים להתקנת IIS 7.

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:

שירותי תפקיד שרת אינטרנט (IIS) זמינים ב- IIS 7.5

התקנת IIS 7.5 במערכת Windows Server 2008 R2

התקנת IIS 7.5 ב- Windows 7 Professional, Enterprise או Ultimate

התקנת IIS 7.5 ב- Windows 7 Home Premium, Home Basic או Home Starter


תוכן העניינים