Από προεπιλογή, ο ρόλος διακομιστή Web (IIS) δεν είναι εγκατεστημένος στον Windows Server 2008 R2 και στα Windows 7. Επιπλέον, ορισμένες από τις δυνατότητες στη IIS Manager και η λειτουργικότητα του IIS 7 δεν διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Ανατρέξτε στα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα που είναι διαθέσιμη στον Windows Server 2008 R2 και στα Windows 7 και για διαδικασίες σχετικά με την εγκατάσταση του IIS 7.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Διαθέσιμες υπηρεσίες ρόλων διακομιστή Web (IIS) στον IIS 7.5

Εγκατάσταση του IIS 7.5 στο Windows Server 2008 R2

Εγκατάσταση του IIS 7.5 σε Windows 7 Professional, Enterprise ή Ultimate

Εγκατάσταση του IIS 7.5 σε Windows 7 Home Premium, Home Basic ή Home Starter


Πίνακας περιεχομένων