Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Κανόνες εξουσιοδότησης για να διαχειριστείτε τη λίστα των κανόνων αποδοχής ή άρνησης που ελέγχουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις επικεφαλίδες στήλης της σελίδας της δυνατότητας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Λειτουργία

Εμφανίζει τον τύπο κανόνα. Οι τιμές μπορεί να είναι Αποδοχή ή Άρνηση. Η τιμή Τύπος υποδεικνύει εάν ο κανόνας προορίζεται για την αποδοχή ή άρνηση πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Σημείωση

   Εάν σε ένα ρόλο, ένα χρήστη ή μια ομάδα έχει απαγορευτεί ρητά η πρόσβαση από έναν κανόνα, δεν μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση από άλλον κανόνα.

Χρήστες

Εμφανίζει τον τύπο χρήστη, τα ονόματα χρηστών ή τις ομάδες χρηστών, στους οποίους εφαρμόζεται ο κανόνας.

Ρόλοι

Εμφανίζει το ρόλο ή τους ρόλους των Microsoft Windows, όπου εφαρμόζεται ο κανόνας, για παράδειγμα, ο ρόλος διαχειριστή.

Ρήματα

Εμφανίζει το ρήμα ή τα ρήματα HTTP, όπου εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας, για παράδειγμα, GET ή POST.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη κανόνα αποδοχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής από το οποίο μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες για πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Προσθήκη κανόνα άρνησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης από το οποίο μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες για πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής ή Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης, από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε κανόνες εξουσιοδότησης. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων