Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων ρόλων .NET για να ορίσετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής για τους ρόλους ιδιότητας μέλους.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής

Ορίζει την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής για Ρόλους .NET. IIS 7 περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες παροχής:

  • AspNetSqlRoleProvider - Αποθηκεύει τις πληροφορίες ρόλου σε μια βάση δεδομένων διακομιστή SQL.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider - Χρησιμοποιεί πληροφορίες ρόλου που βασίζονται σε λογαριασμούς τομέα των Windows. Η υπηρεσία παροχής των Windows είναι χρήσιμη μόνο εάν η εφαρμογή εκτελείται σε δίκτυο, όπου όλοι οι χρήστες έχουν λογαριασμούς τομέα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων