Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Προεπιλεγμένα έγγραφα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της λίστας των προεπιλεγμένων εγγράφων. Εάν ένας χρήστης συνδεθεί στην τοποθεσία ή στην εφαρμογή χωρίς να προσδιορίσει όνομα εγγράφου (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση http://www.contoso.com/ αντί για τη διεύθυνση http://www.contoso.com/Default.htm), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS, ώστε να διακομίζουν ένα προεπιλεγμένο έγγραφο, όπως Default.htm. Οι υπηρεσίες IIS επιστρέφουν το πρώτο προεπιλεγμένο έγγραφο στη λίστα που ταιριάζει με ένα όνομα αρχείου στον κατάλογο.

Σημείωση

Για τη βελτίωση των επιδόσεων, βεβαιωθείτε ότι το πρώτο προεπιλεγμένο έγγραφο στη λίστα υπάρχει στο δίσκο και ότι είναι το πρώτο όνομα αρχείου στη λίστα.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα αρχείου που προστίθεται ως προεπιλεγμένο έγγραφο.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προεπιλεγμένου εγγράφου στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα όνομα αρχείου στη λίστα προεπιλεγμένων εγγράφων.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο επάνω στη λίστα.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίζεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο κάτω στη λίστα.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίζεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τη δυνατότητα Προεπιλεγμένα έγγραφα. Όταν τα προεπιλεγμένα έγγραφα απενεργοποιούνται και ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στην τοποθεσία ή την εφαρμογή σας χωρίς να καθορίσει ένα όνομα εγγράφου, τα προγράμματα περιήγησης λαμβάνουν ένα σφάλμα τύπου "403—Απαγορευμένη σελίδα" επειδή ο διακομιστής Web δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιο αρχείο θα εξυπηρετήσει και δεν μπορεί να προβάλει τα περιεχόμενα του καταλόγου.

Σημείωση

Εάν η δυνατότητα Προεπιλεγμένα έγγραφα είναι απενεργοποιημένη αλλά η δυνατότητα Αναζήτηση στους καταλόγους είναι ενεργοποιημένη, τα προγράμματα περιήγησης λαμβάνουν μια εμφάνιση καταλόγου αντί για το σφάλμα "403—Απαγορευμένη σελίδα".

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τη δυνατότητα Προεπιλεγμένα έγγραφα.

Επιστροφή στη μεταβίβαση

Επαναφέρει τη δυνατότητα σε ρυθμίσεις μεταβίβασης από τη γονική ρύθμιση παραμέτρων. Με αυτό τον τρόπο διαγράφονται οι τοπικές ρυθμίσεις παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τη λίστα, για αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη σε επίπεδο διακομιστή.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων