Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης κλειδιών κρυπτογράφησης για να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το αρχείο κλειδιών κρυπτογράφησης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης κλειδιών κρυπτογράφησης

Ορίζει τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τις υπηρεσίες IIS για την αποκρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων κλειδιών κρυπτογράφησης. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης ορίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη IIS Manager για να εκτελέσετε εξαγωγή αρχείων ρύθμισης παραμέτρων.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων