Okno dialogowe Hasło kluczy szyfrujących umożliwia wprowadzenie hasła dla archiwum kluczy szyfrujących.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Wprowadź hasło kluczy szyfrujących

Określa hasło potrzebne usługom IIS do odszyfrowania zaszyfrowanych kluczy szyfrujących. To hasło jest ustawiane podczas eksportowania plików konfiguracji przy użyciu programu Menedżer usług IIS.

Zobacz też


Spis treści