Okno dialogowe Edytowanie ustawień stron błędów umożliwia wyświetlanie domyślnego komunikatu o błędzie za każdym razem, gdy wystąpi błąd HTTP, dla którego nie ma wstępnie zdefiniowanej strony błędu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Strony błędów niestandardowych

W obszarze Odpowiedzi na błędy wybierz tę opcję, aby zarówno dla żądań lokalnych, jak i dla żądań z innych komputerów były wyświetlane tylko strony błędów niestandardowych.

Błędy szczegółowe

W obszarze Odpowiedzi na błędy wybierz tę opcję, aby zarówno dla żądań lokalnych, jak i dla żądań z innych komputerów były wyświetlane tylko błędy szczegółowe.

Przestroga

Szczegółowe komunikaty o błędach mogą przekazać klientowi poufne informacje o serwerze.

Błędy szczegółowe dla żądań lokalnych i strony błędów niestandardowych dla żądań zdalnych

W obszarze Odpowiedzi na błędy wybierz tę opcję, aby dla żądań lokalnych były wyświetlane błędy szczegółowe, a dla żądań z innych komputerów – błędy niestandardowe.

Ścieżka

W obszarze Strona domyślna wpisz lub wskaż ścieżkę domyślnej strony błędu. W zależności od opcji wybranej z listy rozwijanej Typ ścieżki w polu Ścieżka należy wpisać jedną z następujących wartości:

  • W przypadku wybrania opcji Plik określ ścieżkę fizyczną.

  • W przypadku wybrania opcji Wykonaj adres URL określ adres URL względem głównego adresu URL witryny.

  • W przypadku wybrania opcji Przekieruj wpisz adres URL.

Typ ścieżki

W obszarze Strona domyślna wybierz jedną z następujących opcji z listy rozwijanej Typ ścieżki:

  • Plik: domyślna strona błędu to zawartość statyczna, na przykład z pliku HTML.

  • Wykonaj adres URL: domyślna strona błędu to zawartość dynamiczna, na przykład z pliku ASP.

  • Przekieruj: domyślna strona błędu to adres URL przekierowania.

Zobacz też


Spis treści