Strona Informacje o witrynie Kreatora publikowania witryny FTP umożliwia określenie ustawień witryny.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nazwa witryny FTP

Określa przyjazną nazwę witryny FTP.

Ścieżka fizyczna

Określa ścieżkę fizyczną witryny FTP.


Spis treści