W oknach dialogowych Dodawanie strony błędu niestandardowego i Edytowanie strony błędu niestandardowego można odpowiednio dodawać lub edytować kody stanów i adresy URL stron błędów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat .Strony błędów środowiska .NET.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Kod stanu

W tym polu należy wprowadzić kod stanu strony błędu. Kodu stanu nie można zmodyfikować w oknie dialogowym Edytowanie strony błędu niestandardowego. Służy do tego opcja Zmień kod stanu znajdująca się w okienku Akcje.

Bezwzględny adres URL

W tym polu należy wprowadzić adres URL strony, do której mają być przekierowywani użytkownicy w razie wystąpienia błędu.


Spis treści