Strona funkcji Katalogi wirtualne umożliwia zarządzanie listą katalogów wirtualnych w aplikacji.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Ścieżka aplikacji

Wyświetla aplikację, która zawiera dany katalog wirtualny.

Ścieżka wirtualna

Wyświetla ścieżkę wirtualną używaną w adresie URL w celu uzyskania dostępu do katalogu wirtualnego.

Ścieżka fizyczna

Wyświetla ścieżkę fizyczną do katalogu, w którym znajduje się zawartość katalogu wirtualnego.

Tożsamość

Wyświetla nazwę użytkownika tożsamości niestandardowej (jeśli została skonfigurowana), która umożliwia dostęp do zawartości z poziomu katalogu fizycznego zamapowanego na katalog wirtualny. Jeśli pole tożsamości pozostanie puste, dostęp do zawartości będzie możliwy dzięki uwierzytelnianiu przekazywanemu.

Elementy okienka Akcje

W poniższej tabeli omówiono akcje dostępne przy połączeniu z serwerem. Jeśli katalog wirtualny na stronie Katalogi wirtualne zostanie wybrany przy połączeniu z witryną lub aplikacją, jedyną dostępną akcją będzie akcja Przeglądaj.

Nazwa elementuOpis

Dodaj katalog wirtualny

Otwiera okno dialogowe Dodawanie katalogu wirtualnego, w którym można dodać katalog wirtualny.

Określ ustawienia domyślne katalogu wirtualnego

Otwiera okno dialogowe Ustawienia domyślne katalogu wirtualnego, w którym można skonfigurować domyślne ustawienia dotyczące wszystkich katalogów wirtualnych na bieżącym poziomie i poniżej niego.

Eksploruj

Otwiera (w Eksploratorze Windows) katalog fizyczny zamapowany na wybrany katalog wirtualny.

Edytuj uprawnienia

Otwiera okno dialogowe Właściwości systemu Windows dla katalogu fizycznego zamapowanego na wybrany katalog wirtualny.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Przeglądaj

Otwiera wybrany katalog wirtualny w przeglądarce internetowej.

Ustawienia podstawowe

Otwiera okno dialogowe Edytowanie katalogu wirtualnego, w którym można edytować ustawienia określone podczas tworzenia wybranego katalogu wirtualnego.

Ustawienia zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Ustawienia zaawansowane, w którym można skonfigurować zaawansowane ustawienia wybranego katalogu wirtualnego.

Zobacz też


Spis treści