Okno dialogowe Ustawianie poświadczeń umożliwia konfigurowanie usług IIS do korzystania z nazwy użytkownika i hasła serwera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa użytkownika

Wpisz nazwę konta, którego usługi IIS mają używać w celu uzyskania dostępu do serwera SMTP.

Hasło

Wpisz hasło skojarzone z serwerem SMTP.

Potwierdź hasło

Wpisz ponownie hasło skojarzone z serwerem SMTP.

Zobacz też


Spis treści