Okno dialogowe Dodawanie segmentu ukrytego umożliwia dodanie segmentu URL do listy segmentów URL, dla których moduł filtrowania żądań ma odmawiać dostępu. Segment URL to część ścieżki URL zawarta między znakami ukośnika (/).

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Segment ukryty

Określa segment URL, dla którego moduł filtrowania żądań ma odmawiać dostępu.

Uwaga

Segmenty URL umieszczone w segmentach ukrytych nie będą wyświetlane na listach zawartości katalogów.

Zobacz też


Spis treści