Nagłówki hosta umożliwiają przypisywanie wielu witryn do jednego adresu IP na serwerze sieci Web, bez konieczności przypisywania unikatowego adresu IP do każdej witryny sieci Web czy wyznaczania niestandardowych numerów portów TCP. Użycie nagłówków hosta to najczęstszy sposób obsługi wielu witryn sieci Web.

Uwagi

Na poniższej liście wymieniono czynności, które należy wykonać w usługach IIS, aby dodać jedną lub wiele nazw nagłówków hosta do adresu IP. Po ukończeniu poniższych czynności należy zarejestrować nazwę lub nazwy nagłówków hosta w odpowiednim systemie rozpoznawania nazw. Jeśli komputer znajduje się w intranecie, należy zarejestrować nazwę lub nazwy nagłówków hosta w intranetowym systemie rozpoznawania nazw. Jeśli komputer znajduje się w Internecie, należy zarejestrować nazwę lub nazwy nagłówków hosta w systemie nazw domen (DNS), administrowanym przez organizację InterNic.

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Dodawanie witryny sieci Web do serwera sieci Web.

Dodawanie witryny

Pole wyboru

Edytowanie powiązania witryny sieci Web i dodawanie nazwy nagłówka hosta lub tworzenie nowego powiązania z nazwą nagłówka hosta.

Konfigurowanie powiązań dla witryny

Pole wyboru

Dodawanie kolejnych powiązań z tym samym adresem IP i numerem portu, ale innymi nagłówkami hosta, jeśli do jednego adresu IP mają być przypisane dodatkowe witryny.

Konfigurowanie nazw nagłówków hosta dla witryny sieci Web

Zobacz też


Spis treści