Ved hjelp av vertshoder kan du tilordne flere områder til én IP-adresse på en webserver uten å tilordne en unik IP-adresse til hvert webområde eller tildele TCP-portnumre som ikke er standardnumre. Bruk av vertshoder er den vanligste måten å være vertskap for flere webområder på.

Merknader

Listen nedenfor beskriver trinnene som må gjennomføres i IIS for å legge til et navn i et vertshode eller navn på flere vertshoder i en IP-adresse. Etter at du har fullført trinnene nedenfor, må du registrere navnet eller navnene på vertshodet med riktig navneløsingssystem. Hvis datamaskinen befinner seg på et intranett, registrerer du navnet eller navnene på vertshodet i intranettets navneløsingssystem. Hvis datamaskinen befinner seg på Internett, registrerer du navnet eller navnene på vertshodet i DNS (Domain Name System), som administreres av InterNic.

 TrinnReferanse
Avmerkingsboks

Legg til et webområde på webserveren.

Legg til et webområde

Avmerkingsboks

Rediger bindingen for webområde og legg til et navn for vertshode, eller opprett en ny binding med et navn for vertshodet.

Konfigurere bindinger for et område

Avmerkingsboks

Legg til flere bindinger med samme IP-adresse og portnummer, men ulike vertsnavn, hvis du vil tilordne flere områder til én IP-adresse.

Konfigurere navn på vertshode for et webområde

Se også


Innholdsfortegnelse