Bruk funksjonssiden Delt konfigurasjon til å dele IIS-konfigurasjonsfiler og -krypteringsnøkler mellom én eller flere IIS-servere. Du kan også bruke denne siden til å fjerne en datamaskin fra en gruppe som ble konfigurert til å dele konfigurasjonsinnstillinger.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Aktiver delt konfigurasjon

Konfigurerer IIS til å bruke delte konfigurasjonsfiler.

Obs!  

Du må avslutte og starte IIS Manager på nytt etter å ha aktivert eller deaktivert dette alternativet.

Fysisk bane

Beskriver plasseringen du leser konfigurasjonsfiler og krypteringsnøkler fra. Dette kan være en nettverksbane eller en mappe på den lokale datamaskinen.

Brukernavn

Angir brukernavnet IIS bør bruke til å få tilgang til stedet der konfigurasjonsfiler lagres.

Passord

Angir passordet som behøves for å godkjenne brukernavnet IIS bruker til å få tilgang til stedet der konfigurasjonsfiler lagres.

Bekreft passord

Angir at brukeren må skrive inn passordet på nytt.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Eksporter konfigurasjon

Åpner dialogboksen Eksporter konfigurasjon for å eksportere IIS-konfigurasjonsfiler og -krypteringsnøkler mellom én eller flere IIS-servere.

Se også


Innholdsfortegnelse