Bruk funksjonssiden Moduler til å administrere en liste over opprinnelige og behandlede kodemoduler som utfører bestemte oppgaver i pipelinen for behandling av forespørsler, for eksempel godkjenning eller komprimering.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på modulen.

Kode

Viser den fysiske banen til den opprinnelige kodefilen (.dll) eller til typen i det behandlede biblioteket.

Modultype

Viser om modulen er implementert med opprinnelig kode eller behandlet kode. Verdien er enten Opprinnelig eller Behandlet.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til behandlet modul

Åpner dialogboksen Legg til behandlet modul, der du kan legge til en behandlet modul.

Konfigurer opprinnelig modul

Åpner dialogboksen Konfigurer opprinnelig modul, der du kan aktivere opprinnelige moduler ved å legge dem til i listen over moduler. På servernivået kan du også registrere, redigere registreringer og fjerne registreringer for opprinnelige moduler.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger behandlet modul eller Rediger registrering av opprinnelig modul, der du kan redigere den valgte modulen.

Obs!  

Muligheten til å redigere registreringen av en opprinnelig modul er tilgjengelig bare på servernivået.

Lås

Låser modulen slik at den ikke kan overstyres på lavere nivåer i konfigurasjonen.

Obs!  

Denne handlingen er tilgjengelig bare på servernivået.

Lås opp

Låser opp modulen slik at den kan overstyres på lavere nivåer i konfigurasjonen.

Obs!  

Denne handlingen er tilgjengelig bare på servernivået.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden. Når en behandlet modul er valgt, fjernes modulen fra webserveren. Når en opprinnelig modul er valgt, fjernes modulen fra listen over moduler, og dermed blir den deaktivert. Den er imidlertid fortsatt registrert på webserveren. Du fjerner registreringen av en opprinnelig modul ved å klikke Konfigurer opprinnelige moduler, velge en modul og deretter klikke Fjern.

Obs!  

Muligheten til å fjerne registreringen av en opprinnelig modul er tilgjengelig bare på servernivået.

Du kan fjerne mer enn én modul om gangen ved å trykke ned CTRL-tasten når du velger hver modul du vil fjerne.

Tilbake til arvet

Setter funksjonen tilbake til arvede innstillinger fra den overordnede konfigurasjonen. Dermed slettes innstillingene for lokal konfigurasjon, inkludert elementer fra listen, for denne funksjonen. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på servernivået.

Vis sortert liste

Viser listen sortert etter konfigurasjon. Når du velger det sorterte listeformatet, kan du bare flytte elementer opp og ned i listen. Andre handlinger i Handlinger-ruten vises ikke før du velger det usorterte listeformatet.

Flytt opp

Flytter et valgt element opp i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Flytt ned

Flytter et valgt element ned i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Vis usortert liste

Viser listen i et usortert format. Når du velger det usorterte listeformatet, kan du sortere og gruppere elementer i listen, og du kan utføre handlinger i Handlinger-ruten.

Se også


Innholdsfortegnelse