Bruk dialogboksen Rediger begrensninger for webområde til å konfigurere ytelsesinnstillinger for webområdet basert på begrensninger for bruk av båndbredde og tilkobling. Hvis du for eksempel begrenser båndbredden og/eller antallet tilkoblinger for et webområde med lav prioritet, vil andre områder med høyere prioritet kunne håndtere større trafikk. Du kan justere disse innstillingene etter endringer i nettverkstrafikk og bruk.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Begrens bruk av båndbredde (i byte)

Velg dette alternativet hvis du vil begrense mengden trafikk til et webområde ved å begrense bruken av båndbredde. Angi hvor mange byte du vil begrense trafikken til webområdet til, i boksen ved siden av. Verdien må være et heltall mellom 1024 og 4294967295 (ubegrenset).

Tidsavbrudd (i sekunder) på tilkobling

Skriv inn et tall i feltet for å angi hvor mange sekunder det skal gå før webserveren kobler fra en inaktiv bruker. Denne innstillingen sikrer at alle tilkoblingene lukkes hvis HTTP-protokollen ikke klarer å lukke en tilkobling.

Begrens antall tilkoblinger

Velg dette alternativet hvis du vil begrense antallet tilkoblinger til et webområde. Angi hvor mange tilkoblinger du vil tillate til webområdet, i den tilsvarende boksen. Verdien må være et heltall mellom 0 og 4294967295 (ubegrenset). Hvis du setter antallet til en ubegrenset mengde, slipper du å administrere systemet kontinuerlig hvis antallet tilkoblinger varierer. Systemytelsen kan påvirkes negativt hvis antallet tilkoblinger overskrider systemressursene. Ytelsen kan stabiliseres ved å begrense tilgangen til området til et bestemt antall tilkoblinger.

Se også


Innholdsfortegnelse