Bruk Windows-godkjenning bare i et intranettmiljø. Denne godkjenningen gir deg muligheten til å bruke godkjenning på Windows-domenet til å godkjenne klienttilkoblinger.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Windows-godkjenning

Velg å håndtere Windows-godkjenning.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Aktiverer Windows-godkjenning.

Deaktiver

Deaktiverer Windows-godkjenning.

Avanserte innstillinger

Åpner dialogboksen Avanserte innstillinger, der du kan aktivere eller deaktivere godkjenning av kjernemodus og konfigurere utvidede beskyttelsesinnstillinger. Du kan utføre denne handlingen bare når du aktiverer Windows-godkjenning fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse